Türkiye Özel Sermaye Fonlarının Hedefindeki Ülke

Grant Thornton araştırması’na göre Türkiye, Özel Sermaye Fonları’nın (PE) yeni gözdelerinden. 20 ülkeden 143 PE ile yapılan araştırma 2011’de yapılan ilkinin tekrarı. Türkiye; Endonezya, Peru ve Kolombiya ile birlikte PE’lerin son dönem hedefleri arasında yer alıyor.

Araştırmaya 143 PE katıldı 
Denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’un dünya genelinde gerçekleştirdiği bu araştırma ilk kez 2011’de yapıldı ve bu yıl ikinci kez düzenlendi. Araştırmada Türkiye’nin yanı sıra, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İskandinav ülkeleri, İngiltere, Amerika, Kanada, Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika, Rusya, Avustralya, Singapur, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’den PE fonları katılımcı olarak yer aldı.  

 

2011

2012

       

Katılımcı sayısı

144

143

       
             

AVRUPA

     

BRIC

   

 

2012

2012

 

 

2012

2012

Fransa

8

18%

 

Brazilya / Latam

9

24%

Almanya

8

18%

 

Çin / Hong Kong

9

24%

İtalya

3

7%

 

Hindistan

9

24%

İspanya

3

7%

 

Güney Afrika

6

16%

İskandinav ülkeleri

5

11%

 

Rusya

4

11%

İngiltere

18

40%

 

 

37

100%

 

45

100%

       
       

MENA

   

KUZEY AMERİKA

     

 

2012

2012

 

2012

2012

 

BAE

7

47%

Kanada

11

37%

 

Türkiye

5

33%

Amerika

19

63%

 

Mısır

2

13%

 

30

100%

 

Bahreyn

1

7%

       

 

15

100%

ASYA PASİFİK

           

 

2012

2012

       

Avustralya

6

38%

       

Singapur

6

38%

       

Vietnam

4

25%

       

 

16

100%

       
             

Katılımcıların %44’ü, önümüzdeki 12 ay içinde ülkelerindeki PE yatırım aktivitelerinin artacağını düşünüyor.
Euro bölgesinde yaşanan krize rağmen, PE şirketlerinde olumlu bir hava söz konusu. Katılımcıların yarıya yakını (%44) önümüzdeki bir sene içinde ülkelerindeki PE yatırımlarının artacağını beklerken, %43’ü aynı kalacağını, sadece %13’lük bir kesim ise azalacağını beklediğini ifade etti. Rapor sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet, bu sonucun raporun en önemli sonuçlarından birisi olduğunun altını çizdi. ‘Ülkelerdeki PE hareketliliği, ekonomik durumun bir göstergesidir. Eğer %87’lik bir PE grubu, aktiviteler aynı kalacak veya artacak diyorsa, bu olumlu bir göstergedir’ şeklinde görüşlerini ifade etti. ‘Diğer taraftan, 2012 sonuçları 2011 ile kıyaslandığında, artış beklentisi belirtenlerin oranında bu sene 17 puanlık bir düşüş var. Rapor sonuçlarına bakılacak olursa, PE’ler yeni lokasyonlar arayışı içindeler ve yeni yıldız adayları var. Bu adaylar arasında Türkiye’nin özel bir önemi bulunuyor’

Önümüzdeki 12 ay içinde, ülkenizdeki PE yatırım aktivitelerinin ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz ? (%)

 

2011

2012

Artacak

61%

44%

Aynı kalacak

33%

43%

Azalacak

6%

13%

 

100%

100%

Türkiye, en ideal yatırım ülkesi sıralamasında 4. sırada. 
Takibe aldıkları ideal pazarlar sorusuna verilen cevaplarda Endonezya, Peru ve Kolombiya, yeni yıldızlar olarak cevapların birçoğunda ortaya çıkıyor. Türkiye ise 4. en cazip yatırım pazarı olarak diğer tüm rakiplerini geride bırakıyor. 

En önemli işlem kaynağı aile şirketleri/özel işletmeler
Önümüzdeki 12 ay içindeki en önemli işlem kaynağı sizin için neler olacak sorusuna gelen yanıtlarda PE fonlarının neredeyse tamamı (%98) aile şirketleri/özel işletmeler cevabını verirken, %70’i ikincil işlemler, %30’u ise kurumsal elden çıkarmalar olarak yanıt veriyor. Sadece %6’lık bir kesim ise kamu sektörü olarak cevap veriyor.

İletişim... Herşeyin başında olduğu gibi, uygun hedef şirketlerin tanımlanması ve işlem başarısında da bir numaralı faktör
Grant Thornton’un araştırmasındaki bir diğer soru, uygun hedeflerin tanımlanması ve işlemlerin başarı ile tamamlanmasındaki en temel faktörler. Katılımcıların yarıya yakını (%47) bu soruya kurumsal/girişimci iletişim ağı cevabını verirken %28’i geçmiş deneyimler/ün, %27’si danışmanlık ilişkileri ve %24’ü sektör deneyimi cevabını veriyor. Bu sonucu değerlendiren Grant Thornton Türkiye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet, bulundukları ülkedeki kültürü bilen, patron bakış açısını anlayan ve geniş bir iletişim ağına sahip olan PE fonlarının işlem sonuçlandırmak ve yatırımdaki geri dönüş konusunda her zaman daha avantajlı olduklarını ifade ediyor.

Ülkenizde, uygun hedefleri tanımlamak ve işlemi gerçekleştirebilmek için en temel başarı faktörleri hangileridir ? (%)

 

2011

2012

Kurumsal/girişimci iletişim ağı

53%

47%

Geçmiş deneyimler/ün

22%

28%

Danışmanlık ilişkileri

27%

27%

Sektör deneyimi

24%

24%

Lokal mevcudiyet

23%

20%

Fiyat

18%

18%

Katma değer sunan teklif

17%

16%

Yönetim ile kimya uyumu

7%

15%

Sermayeye erişim

14%

10%

Stratejik farklılaşma

1%

8%

Hız

3%

3%

İşlem süreç yönetimi

13%

1%

Tüketici ürünleri ve sağlık, yatırımlar konusunda en aktif olacak olan sektörler 
Fonların yatırım planları arasındaki belli başlı sektörler sorusuna gelen cevaplarda ise %38’erlik oranlar ile tüketici ürünleri ve sağlık başı çekiyor. Hemen ardından %31 ile hizmet sektörü ve %24 ile endüstriyel üretim sektörleri ilk dördü paylaşıyor. Daha üst sıralarda görmeyi beklediğimiz enerji, altyapı ve gayrimenkul&inşaat sektörleri ise son üç sırada. Rekabet konusunda ise katılımcıların %100’ü en büyük rekabetin yerel PE fonları ile yaşanacağını belirtirken, %60’ı sektörel alıcılar, %47’si ise uluslararası fonlarla yaşanacağı doğrultusunda görüşlerini ifade ediyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde ağırlıklı olarak hangi sektörlere yatırım yapmayı planlıyorsunuz ? (%)

 

2011

2012

Tüketici ürünleri

52%

38%

Sağlık

27%

38%

Hizmet

34%

31%

Endüstriyel üretim

30%

24%

Finansal hizmetler

11%

14%

Eğitim

11%

11%

Teknoloji, medya, telekomunikasyon

12%

10%

Gıda ve endüstriyel tarım

8%

9%

Doğal kaynaklar

11%

8%

Yazılım ve bilgi işlem

6%

8%

Enerji

10%

6%

Altyapı

10%

5%

Gayrimenkul & inşaat

6%

3%

Hedef pazarı cazip kılan en temel faktör ekonomik büyüme
Nazım Hikmet’e göre; ‘Hedef pazarı cazip hale getiren faktörler şaşırtıcı olmadığı gibi Türkiye’yi işaret eder nitelikte’. Araştırma sonuçlarına göre, bir pazarı ideal yapan başlıca faktör %34 ile ekonomik büyüme. Katılımcıların %15’i nüfus yapısını belirtirken, %13’ü pazar büyüklüğünü işaret ediyor. Hikmet, değerlendirmesinde ‘Türkiye’nin, Euro bölgesi krizle boğuşurken 2011 ve 2012’de sergilediği büyüme, pazar büyüklüğü ve yatırım imkanları bolluğu ile genç ve tüketen nüfus yapısı ile ideal bir aday olduğunu’ ifade ediyor.

Bir pazarı cazip kılan faktörler nelerdir ? (%)

 

 

#

%

İş kültürü benzerlikleri

9

6%

Para birimi

0

0%

Borçlanma imkanı

2

1%

Nüfus yapısı

22

15%

Zordaki işletmelerden doğan fırsatlar

3

2%

Ekonomik büyüme

48

34%

Mevcut ilişkiler ağı

2

1%

Kendi pazarındaki verimsizlik

7

5%

Altyapı

2

1%

İşgücü

1

1%

Düşük PE nüfuzu

14

10%

Pazar büyüklüğü

19

13%

Doğal Kaynaklar

1

1%

Politik gelişmeler

4

3%

Fiyatlandırma

6

4%

Özelleştirme fırsatları

1

1%

Kanunlar

1

1%

Eşzaman dilimi

1

1%

İstikrar

13

9%

Intikal konuları

4

3%

%53’lük bir kesim bölgelerinin ekonomik geleceği hakkında olumlu beklenti içinde.
Katılımcıların %6’sı, bölgelerindeki ekonomik görünüm için çok pozitif beklenti içinde olduğunu belirtirken, %47’si pozitif bir beklenti içinde olduğunu ifade ediyor. Olumsuzlar ise %19 ile negatifler ve çok negatiflerin toplamı. 2011 sonuçları ile kıyaslandığında olumluların oranında düşüş var. 2011’de %63’lük bir kesim olumlu iken, 2012’de %53’lük bir kesim pozitif olduğunu belirtiyor. Bir diğer soruda ise, %87’lik bir grup tamzamanlı  portföy yönetim ekipleri olmadığını belirtirken, %37’lik bir kesim böyle bir ekibe sahip olduğunu ifade ediyor.

Bölgenizde, önümüzdeki 12 aylık ekonomik görünüm için ne derece pozitifsiniz ? (%)

 

2011

2012

Çok pozitif

10%

6%

Pozitifi

53%

47%

Nötr

30%

29%

Negatif

7%

15%

Çok negatif

0%

4%

 

100%

100%

Stratejik girdi, finansal planlama ve insan kaynakları PE’lerin şirketlere sunduğu en temel katkılar

Hikmet’in değerlendirmesine göre PE uzmanları adeta birer şirket doktoru gibi. Yatırımlarının değerini artırmak konusunda son derece profesyoneller ve giriş yaptıkları şirketlerde köklü ve yapıcı değişimlere zemin hazırlıyorlar. Bu doğrultuda, araştırma sorularından bir diğeri yatırım yapılan şirketlere sunulan en temel katkılar. Bu noktada %59, %41 ve %41’lik oranlarla stratejik girdi, finansal planlama ve insane kaynakları başı çekiyor.

Yatırım yaptığınız şirketlere sunduğunuz en temel üç katkı nedir ? (%)

 

2011

2012

Stratejik girdi

45%

59%

Finansal planlama

35%

41%

İnsan kaynakları

29%

41%

Yönetim

13%

28%

M&A

26%

26%

Operasyonel girdi

25%

21%

Profesyonellik

17%

20%

İletişim ağına erişim

9%

18%

Sermayeye erişim

1%

15%

Uluslararasılaşma

8%

14%

Koçluk

7%

10%

Çıkış planlaması

6%

8%

Banka ilişkileri yönetimi

2%

5%

Maliyet kontrolü

8%

3%

Gözetim

4%

1%

Sektör bilgisi

3%

1%

Kudos

1%

1%

Yenilikçilik

1%

0%

Araştırma sorularından bir diğeri de PE’lerin çıkış planlarına ışık tutuyor. Katılımcıların %66’sı bölgelerindeki çıkışların artacağını belirtirken, %54’ü aynı kalacağını, %20’si ise çıkışların azalacağını ifade ediyor. En çok beklenen çıkış yöntemleri ile ilgili olarak ise, %84’lük bir grup ticari satışları ifade ederken, %58 ikincil işlemler, %10 ise halka arz yöntemini öngörüyor. Katılımcıların %67’si yatırımlarının değerini artıran temel faktörün işletmede sağlayacakları performans iyileştirmesi olduğunu belirtirken, %45’i pazar büyümesi ve %29’u M&A yoluyla değer artışını ifade ediyor. Diğer bir soru da mevcut sermaye ortamına bakışı ifade ediyor. Mevcut sermaye artırımı ortamını çok pozitif ve pozitif bulanlar katılımcıların %12’si; diğer taraftan %72’lik bir grup ise negatif ve çok negatif olduğunu düşünüyor. PE’ler önündeki temel zorluklar başlıklı bölümde ise %34 ile kanunlar ve yine %34 ile makro ekonomik koşullar birinci sırayı paylaşıyor. %24 ile rekabet koşulları bir diğer temel zorluk olarak değerlendiriliyor. 

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 /122 – 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com


Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara ve Bursa'da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.