Türkiye, büyüme için en ideal 36. ülke olarak belirlendi.

Grant Thornton’un ‘Global Dinamizm Endeksi’ araştırması, ülkeleri 22 farklı kritere göre değerlendirerek sıraladı. Araştırmanın amacı, büyümeye en elverişli ortamları sunan, yani en dinamik ülkeleri sıralamak. Bu sıralama sonucunda Türkiye ekonomisi, büyüme için en ideal 36. ülke ekonomisi olarak belirlendi. Türkiye, Almanya, Çin, Japonya gibi ülkelerin gerisinde kalırken; İtalya, İspanya ve Rusya gibi ülkelerin üzerinde yer alıyor.

Grant Thornton’un son araştırması, yatırımcılar ve operasyonlarını genişletmek isteyen şirketler için bir rehber niteliğinde. 5 ana başlık altında toplam 22 kriter üzerinden, 400’ü aşkın üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen araştırma, yatırımcılara büyümeye en elverişli, en dinamik ortamı sunan ülkelerin sıralamasını ortaya çıkardı. Araştırma sıradan bir GSYİH sıralaması değil, bunun çok daha ötesinde, çok boyutlu bir çalışma. Türkiye, toplam 22 kriterin birleşiminden oluşan genel sıralamada 36. sırada; ‘ekonomi ve büyüme’ alt başlığında ise 8. sırada yer aldı.

Araştırma metodolojisinde değerlendirmeye alınan beş ana başlık; işletmelerin operasyon ortamı, bilim ve teknoloji, işçi ve insan kaynağı, ekonomi ve büyüme ile finansman ortamından oluştu. Araştırma; bu beş ana başlık altına dağılan toplam 22 alt başlık altında gerçekleştirildi. 22 alt başlık, Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, UNICEF ve Thomson Financial’ın da dikkate aldığı temel göstergeler arasından seçildi. Her gösterge için; 0’ın hiç dinamik olmayan ortamı, 100’ün ise en dinamik ortamı temsil ettiği bir puanlama sistemi geliştirilerek ülkeler için sıralama hesaplandı. Farklı ülkeler ve çeşitli sektörlerden 400’ün üzerinde katılımcıya, büyüme için en önemli faktörler sorularak her bir göstergenin ağırlıklı ortalaması alındı ve yüzdeye vuruldu.

Dinamizm denince akla ilk olarak ekonomik büyümenin geldiğini ifade eden Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit, bu araştırmanın sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda işletmelere sunulan operasyon ortamını, AR-GE çalışmalarını, bilim ve teknoloji ve finansman konularını da ele aldığını ifade ederek, bütünsel çerçeveyi gözler önüne serdiğini ifade etti. Türkiye’nin genel sıralamada 36.; ‘ekonomi ve büyüme’ ana başlığı sırlamasında ise 8. sırada yer almasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Özellikle ekonomi ve büyüme başlığı altındaki sıralamada en üst seviyelerde yer almasının 2011’deki büyüme rakamları ile yakından ilintili olduğunu belirtti. Diğer taraftan, özellikle gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durgunluğun ve bazı AB ülkelerindeki borç krizlerinin Türkiye’nin performansını artırabilmesi için bir şans olduğunu ifade etti.

Economist Intelligence Unit, bu araştırma için 406 katılımcı ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

- Katılımcıların %29’u CEO’lardan oluştu. %23’ü diğer C seviye rollerden veya yönetim kurulu üyelerinden seçildi. Kalanlar ise diğer karar alıcı roller tarafından temsil edildi.

- Katılımcıların %49’u, 500 Milyon USD yıllık gelire sahip şirketler oldu.

- Katılımcıların %33’ü Kuzey Amerika’dan katıldı. Diğer grupların oranları ise; Asya-Pasifik %26, Avrupa %26, Orta Doğu ve Afrika %8 ve Latin Amerika %7 olarak gerçekleşti.

- Araştırmada 19 farklı sektör temsil edildi. %14 ile finansal hizmetler başı çekti. %11 ile hizmetler, %10 ile teknoloji ve %9 ile üretim sektörleri temsil edildi.

Genel sıralama

1

Singapur

72.1

 

6

Avustralya

65.6

2

Finlandiya

70.5

 

7

İsviçre

65.1

3

İsveç

69.6

 

8

Güney Kore

64.9

4

İsrail

69.3

 

9

Almanya

64.8

5

Avusturya

66.1

 

10

Amerika

64.1

Türkiye, tüm faktörlerin hesaba katıldığı global dinamizm sıralamasında 36. sırada kendine yer buldu.

Beş ana başlığa göre ülkelerin dinamizm sıralaması ise şöyle:

1.Ekonomi ve büyüme başlığında en dinamik ilk 10

(Gerçek GSYİH büyümesi; kişi başı özel tüketim artışı; hisse piyasaları endeksinde doların değerinin değişimi)

1

Arjantin

95.6

 

6

Endonezya

79.8

2

Çin

94.6

 

7

Nigerya

79.4

3

Uruguay

82.3

 

8

Türkiye

78.0

4

Şili

80.6

 

9

Singapur

75.3

5

Hindistan

80.0

 

10

Kolombiya/Rusya

73.8

2.İşletmelerin operasyon ortamı başlığında en dinamik ilk 10

(Dış ticaret ve yabancı para birimi rejimleri ve bunları düzenleyen kontrol sistemleri; özel girişim ve rekabet politikaları; politik istikrar; hukuk ve düzenleyici riskleri)

1

Finlandiya

94.2

 

6

Kanada

91.2

2

İrlanda

93.4

 

7

Avustralya

90.7

3

İsveç

92.8

 

8

Lüksemburg

90.7

4

Hollanda

91.5

 

9

Yeni Zelanda

90.4

5

Danimarka

91.4

 

10

Avusturya

90.1

3.Bilim ve teknoloji başlığında en dinamik ilk 10

(Her yüz kişi için genişbant abone hatları; genişbant abone hatlarındaki büyüme; ARGE’nin toplam GSYİH’ye oranı; bilgi teknolojileri için yapılan harcama yüzdesi)

1

Israil

73.0

 

6

Japonya

58.8

2

Finlandiya

65.8

 

7

Danimarka

56.4

3

İsveç

64.9

 

8

Tayvan

53.9

4

Güney Kore

61.0

 

9

Almanya

53.5

5

İsviçre

59.0

 

10

BAE

53.2

4.İşçi ve insan kaynağı başlığında en dinamik ilk 10

(İşçi üretkenliği artışı; işsizlik; eğitim yaşamı beklentisi; 30 yaş altı nüfusun yüzdesi)

1

Arjantin

72.5

 

6

Güney Kore

64.1

2

Slovakya

72.4

 

7

Avustralya

63.9

3

Uruguay

69.0

 

8

Norveç

62.4

4

Çin

67.4

 

9

Endonezya

62.1

5

Yeni Zelanda

65.6

 

10

Tayvan

61.6

5.Finansman ortamı başlığında en dinamik ilk 10

(Finansal kontrol sistemlerinin toplam kalitesi; firmaların orta vadeli sermayeye erişimi; dahili M&A işlemlerinin değerlerindeki artış; özel sektör kredilerinin GSYİH’ye yüzdesi; dahili direkt yatırım artışı; kurumsal vergi yükü)

1

Singapur

82.2

 

6

Polonya

70.4

2

Finlandiya

72.3

 

7

Yeni Zelanda

69.8

3

Fransa

71.8

 

8

Amerika

69.5

4

Avusturya

71.4

 

9

İsrail

68.3

5

Şili

71.4

 

10

Slovenya

67.6

Aykut Halit'in fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Tam listeye ulaşmak için tıklayınız.


Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 /122 – 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com


Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.