Grant Thornton’un 40 ülkede gerçekleştirdiği ‘Alternatif yakıtlı araçlar’ konulu araştırma sonuçlandı. Yüksek seyreden benzin fiyatları, şirket yöneticilerini alternatif yakıtlı araçlara doğru itiyor.

Brent petrol fiyatının 100 dolar üzerinde devam eden seyri küresel ekonomi liderlerini alternatif yakıtlı*** araçları yeni bir seçenek olarak düşünmeye itiyor. Grant Thornton’un araştırması, Dünya çapında 6.000 C seviye yönetici ile yapıldı ve bunların 100’ü Türkiye’den katıldı. Araştırma sonuçları, her dört katılımcıdan birinin alternatif yakıtlı araçlara yöneldiğini veya yönelmeyi düşündüğünü ortaya koyuyor. Çoğunluğun yöneldiği bu girişimin temel nedeni olarak yüksek petrol fiyatlarının sebep olduğu maliyetleri azaltmak. Katılımcıların %24’ü, şirketleri için alternatif yakıtlı araçlara yönelmeye başladıklarını veya başlamak üzere planlar içinde olduklarını belirtiyor. Bu aşamada, gelişmiş olan ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin bir fark göze çarpıyor. Alternatif yakıtlı araca yönelmeyi düşünen yöneticiler G7 ülkelerinde %28 olarak öne çıkarken, BRIC ülkelerinde bu oran %15 civarında seyrediyor. Türkiye’den gelen cevap ise hayli iddalı. Katılımcıların yarıya yakını (%46), alternatif yakıtlı araç seçeneğini en azından düşündüklerini ifade ediyorlar. Rapor sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye ortaklarından Ramis Uzunoğlular, Türkiye’de ortaya çıkan sonucun, şaşırtıcı gibi görünsede aslında gerçeği yansıttığını, Türkiye’nin, 2,39 milyon LPG’li araçla dünya LPG’li araç lideri olduğunun altını çiziyor. LPG’li araç kullanımı konusunda, Türkiye’nin hemen ardından 2.33 milyon araçla Polonya ve 2,3 milyon araçla Güney Kore geliyor.

İşyerinizde alternatif yakıtlı araçlar kullanıyor musunuz veya kullanmaya yönelik planlar yapıyor musunuz ?

Türkiye

46%

G7

28%

Kuzey Amerika

26%

Avrupa Birliği

21%

BRIC

15%

Global

24%

 

 Alternatif yakıtlı filo fikri ardındaki temel etken petrol fiyatları

Yüksek petrol fiyatları ve petrolün temelde ‘doğal bir kaynak’ oluşu ve ‘rezervlerin sonsuz olmaması’, bilim dünyasını alternatif yakıtlı araçlar üretmeye ve ekonomi dünyası temsilcilerini ise, bu alternatifleri ciddi bir şekilde ele alıp değerlendirmeye doğru itiyor. Araştırma katılımcılarının %69’u, alternatif yakıtlı araçları düşünmeleri ardındaki temel etmeni yüksek petrol fiyatları olarak öne sürerken, %62’si maliyet yönetimi, %58’i çevresel sorumluluk ve %55 vergisel muafiyet gibi nedenlerden güç buluyor.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Uzunoğlular, ‘Küresel düzlemde oldukça yüksek seyreden petrol fiyatlarının, şirketlerin ve bireysel kullanıcıların yakıt tercihinin ve trafiğe çıkıp çıkmama kararlarının dahi belirleyici faktörü olduğunu’ belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2012 Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının 2012 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğine göre %19,8 azalış kaydettiğini ve bu durumun sebepleri arasında yakıt maliyetinin önemli bir etken olabileceğini sözlerine ekliyor. Uzunoğlular, ‘Alternatif yakıtlı araçların daha efektif hale getirilmesi ve hibrit teknolojiye sahip melez araçların daha çok tercih edilmesinin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekliyor.

Alternatif yakıt düşünmeyenlerin temel sebepleri, filo değişim maliyeti ve şarj imkanı/gaz istasyonu gibi altyapı yetersizlikleri

Alternatif yakıtlı araç fikrini hiç düşünmeyenler için bu uzak duruşun ardındaki temel sebep, % 49 ile filo değişim maliyeti. Hemen ardından ise %48 ile şarj etme konusundaki imkansızlıklar ve yetersiz gaz istasyonları konusu var. Katılımcıların %38’i ise kendileri ve ihtiyaçları için uygun bir alternatif olduğuna inanmıyor. Grant Thornton Türkiye ortaklarından Ramis Uzunoğlular, ‘Alternatif yakıtlı araçlara entegrasyonun yüksek maliyeti göz önüne alındığında, daha geniş kitlelerce adaptasyonun maliyeti düşürmeye yönelik teşviklerle mümkün olacağını’ belirtiyor.

Araç tercihinde temel unsurlar olarak güvenilirlik ve güvenlik başı çekiyor.

 Katılımcıların %88’i filo tercihlerinde güvenilirlik unsurunun temel belirleyici olduğunu ifade ediyor. Hemen ardından ise %81 ile güvenlik geliyor. %77 ile ücret ve %73 ile yakıt tüketimi en belli başlı faktörler. Bunlar arasında sadece %47’si yakıt tipinin kendileri için belirleyici olduğunu ifade ediyor.  

***Alternatif yakıtlar - CNG: Compressed natural gas-sıkıştırılmış doğal gaz, LPG: Liquefied petroleum gas-sıvılaştırılmış petrol gazı, hidrojen, metanol, etanol, biodizel, akülü ve hibrit teknolojili araçlar

Tablolarda belirtilen gruplara dahil olan ülkeler listesi

G7                          Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

Kuzey Amerika       Amerika, Kanada

Avrupa Birliği        Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, 
                              İsveç, İngiltere

BRIC                     Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

  Araştırma toplam 40 ülkede gerçekleştirilmiştir. Katılımcı şirketler çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, farklı ölçeklere mensup şirketlerdir. Global ölçekte 6.000, Türkiye’den ise 100 katılımcı araştırmada yer almıştır.

 

Ramis Uzunoğlular'ın fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 - 122 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen her görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.