Grant Thornton’un son araştırması, dünya genelinde 2.800 yöneticinin, büyük halka açık şirketlerin tepe yönetimlerinin maaşlarına bakış açısını inceliyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkede yapılan araştırmaya Türkiye’den katılan yöneticilerin yarıya yakını, büyük halka açık şirketlerde tepe yöneticilerin* yüksek maaş aldığını düşünüyor.

Kriz dönemlerinde en çok irdelenen konuların arasındadır maaşlar. Kimi zaman milletvekili maaşları tartışılır, kimi zaman öğretmen maaşları. İlkinin yüksekliği daha çok mevzu iken diğerinin düşüklüğü günlerce gündemi meşgul eder. Zaman zaman bayrağı özel sektör maaşları devralır. Uluslararası şirketlerin üst yönetimlerinde gerçekleşen transferler, kulaktan kulağa dolaşan maaş söylentileri beraberinde gündemi meşgul eder.

Grant Thornton, tüm zamanların en çok konuşulan mevzularından birisi olan maaşlar konusunu, -halka açık şirketlerin tepe yöneticilerinin maaşları- ekseninde ele alarak inceledi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkeden 2.800 C seviye yöneticiye sordu.

Türk katılımcıların %46’sı yüksek maaş ödendiğini düşünüyor.

Büyük halka açık şirketlerin tepe yöneticilerinin maaşlarının yüksek olduğunu düşünenlerin oranı, global ortalamada %36. Bu oran Türkiye’de %46 iken, Latin Amerika’da %41 ile kendini gösteriyor. BRIC’te %37, G7’de % 37 ve Avrupa Birliği’nde ise %35 olarak ortaya çıkıyor. Netice olarak, dünya genelinde en az 1/3’lük bir grup, halka açık şirketlerin tepe yönetimine yüksek maaş ödendiği konusunda hemfikir. Diğer taraftan, Kuzey Amerika ülkelerinde %32’lik bir grup ödenen maaşları yüksek bulmadığını düşünürken, G7’de ise yaklaşık %30’luk bir kesim, verilen maaşların uygun olduğu yönünde görüş belirtiyor.  

 

Büyük halka açık şirketlerdeki tepe yöneticilere ödenen maaşlar sizce yüksek mi ?

1. Evet, kesinlikle

2. Evet, olabilir

3. Hayır

9. Bilmiyorum/ Yorum yok

Türkiye

46,00%

30,00%

22,00%

2,00%

BRIC

37,10%

33,00%

22,00%

7,90%

Avrupa Birliği

34,50%

33,50%

24,30%

7,70%

G7

36,60%

28,40%

29,40%

5,60%

Latin Amerika

40,80%

32,50%

23,20%

3,50%

Kuzey Amerika

43,50%

22,00%

32,20%

2,30%

Global

36,00%

30,40%

27,40%

6,20%


Türk katılımcıların %36’sı: Ücret politikaları ve ücretler açıklanmalı

Grant Thornton’un araştırmasına global ölçekte katılan yöneticilerin yarıdan fazlası, büyük halka açık şirketlerde murahhas (yönetici) olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerine ödenen maaş politikalarının ve bu kişilerin maaşlarının kesinlikle açıklanması gerektiği yönünde görüş beyan ediyor ki bu grup %53’lük bir kesim. Türkiye’de ise bu görüşte olanlar %36. Bu konuda en çekimser cevaplar Türkiye’den. Kuzey Amerika, Latin Amerika, G7, Avrupa Birliği ve BRIC gruplarında açıklanmalı diyenler %50’nin üzerinde.

 

Halka açık şirketler, murahhas (yönetici) olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin politikalarını ve bu kişilerin ücretlerini açıklamalı mıdır?

1. Evet, kesinlikle

2. Evet, olabilir

3. Hayır

9. Bilmiyorum/ Yorum yok

Türkiye

36,00%

30,00%

34,00%

 

BRIC

51,80%

25,70%

17,60%

4,80%

Avrupa Birliği

52,50%

24,70%

19,30%

3,40%

G7

54,20%

23,70%

18,30%

3,80%

Latin Amerika

59,20%

20,70%

19,40%

0,70%

Kuzey Amerika

67,00%

18,50%

12,50%

1,90%

Global

52,90%

23,90%

19,20%

4,00%

 
Hissedarların maaşlar konusunda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini düşünenler globalde %41, Türkiye’de %30.

Hissedarların, maaşların hesaplanma politikaları üzerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini düşünenler globalde %41 iken Türkiye’de %30. Diğer taraftan, en gelişmiş ülkeler bu fikre daha temkinli bakıyor. G7 ve Kuzey Amerika ülkelerinde, sırasıyla %36 ve %38’lik gruplar, hissedarların, tepe yönetimin maaşları konusunda söz sahibi olması gerekmediğini düşünüyor.

 

Büyük halka açık şirketlerin hissedarları, bu şirketlerde murahhas (yönetici) olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerine ödenen maaşların hesaplanma politikaları hakkında daha fazla söz sahibi olmalı mı ?

1. Evet, kesinlikle

2. Evet, olabilir

3. Hayır

9. Bilmiyorum/ Yorum yok

Türkiye

30,00%

50,00%

16,00%

4,00%

BRIC

49,90%

32,60%

11,80%

5,70%

Avrupa Birliği

45,30%

24,90%

24,60%

5,20%

G7

37,10%

23,10%

35,60%

4,20%

Latin Amerika

56,80%

22,60%

18,10%

2,50%

Kuzey Amerika

40,40%

19,20%

38,40%

2,00%

Global

40,80%

26,20%

28,40%

4,70%

 

Bir diğer konu, şirket içinde daha iyi bir gözetim ve kontrol sistemi kurulması adına, icra başkanlığı ve yönetim kurulu rollerinin, iki farklı kişiye verilmesi

Her iki rolün, kesinlikle farklı iki profesyonel tarafından sürdürülmesi gerekliliği görüşü Türk katılımcılarda %38 ile destek buluyor. Bunun global ortalaması ise %54. Bu konudaki en ateşli savunucular %60 ile BRIC ülkeleri ve %68 ile Latin Amerika.

 

İcra Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı rolleri, daha iyi gözetim ve kontrol sağlanması açısından farklı kişilerce yürütülmeli midir ?

1. Evet, kesinlikle

2. Evet, olabilir

3. Hayır

9. Bilmiyorum/ Yorum yok

Türkiye

38,00%

46,00%

16,00%

 

BRIC

59,60%

27,90%

7,80%

4,70%

Avrupa Birliği

57,60%

26,60%

12,00%

3,80%

G7

50,90%

25,90%

17,10%

6,10%

Latin Amerika

68,90%

17,60%

12,60%

0,90%

Kuzey Amerika

61,40%

20,10%

14,70%

3,80%

Global

54,30%

26,00%

14,30%

5,40%

 

Türk katılımcıların %70’i: Maaş politikaları, performans hedefleri ile yakın ilişkilendirilmeli

En çok destek gören konu ise maaşların performans hedefleri ile yakından bağlantılı hale getirilmesi. Halka açık şirketlerin, belirli bir kişi veya aileden ziyade, halkın sahibi olduğu organizasyonlar olduğunu düşünecek olursak, araştırmaya katılan Türk yöneticilerin %70’i maaş hesaplamalarının, performans hedefleri ile yakından ilişkili olması gerektiğini düşünüyor. Aslında bu konuda tüm ülkeler hemen hemen aynı fikirde. Globalde bu görüşü savunanların ortalaması %68. Yani katılımcılar, performans ne kadar yüksek olursa, maaşlar o oranda daha fazla olsun şeklinde düşünüyorlar.

 

Size göre, büyük halka açık şirketlerdeki maaş hesaplama politikaları şirketin performans hedefleri ile yakından ilişkilendirilmeli midir ?

1. Evet, kesinlikle

2. Evet, olabilir

3. Hayır

9. Bilmiyorum/ Yorum yok

Türkiye

70,00%

28,00%

2,00%

 

BRIC

69,40%

22,20%

4,80%

3,60%

Avrupa Birliği

62,40%

22,00%

10,60%

5,00%

G7

68,00%

22,00%

7,20%

2,80%

Latin Amerika

80,40%

10,90%

7,80%

0,80%

Kuzey Amerika

78,90%

14,30%

5,60%

1,30%

Global

67,80%

21,70%

7,40%

3,20%

 

*Murahhas (yönetici) olan ve olmayan yönetim kurulu üyeleri

Daha fazla bilgi için:

Hilal Baltacı 
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 
Tel : 0212 373 00 00 - 122 / 0530 979 66 55 
E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com


Grant Thornton hakkında:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

 

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.