Grant Thornton araştırması: Euro bölgesi krizinin ekonomik etkileri

Grant Thornton’un, 40 ülkede 3.050 C seviye yönetici ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre Euro bölgesindeki kriz her 10 işletmeden 4’ünü vurdu.

Euro bölgesi krizinin global etkisi yaklaşık 2 trilyon USDdir. Denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’un dünya genelinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, her 10 işletmeden 4’ü Euro bölgesinde yaşanan ekonomik krizden olumsuz şekilde etkilendi. Grant Thornton’un araştırması, bu etkinin yaklaşık 2 trilyon USD’lik bir gelir kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. Krizin hala devam etmekte olduğu ve uzun vadeli olumsuz potansiyel etkileri de dikkate alındığında, bölge ile iş yapan şirketlerin gelecekte bölge ile iş hacmini azaltmayı planladıkları araştırmanın sonuçlarından bir diğeri olarak ortaya çıkıyor. 

Türkiye’de negatif etkilenenler katılımcıların %56’sı. 
Yöneticilerin cevaplarından ortaya çıkan istatistikler çarpıcı ve etkileri değişken. Dünya ortalamasına bakıldığında, %40’lık bir oran ile negatif etkilendiklerini belirten grubun yarısından fazlası (%54), krizin işletme gelirlerini %3’ten daha fazla düşürdüğünü ifade ediyor ve her 3 işletmeden 1 tanesi (%32’lik bir grup) en az %6’lık bir gelir kaybı yaşadığını ifade ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika’da ise katılımcıların %11’i, euro bölgesindeki krizin, gelirlerini %10 veya daha fazla düşürdüğünü ifade ediyorlar. Araştırmaya Türkiye’den katılanlarda ise negatif etkilendiklerini belirtenlerin oranı %56. 40 ülkenin ortalaması ile kıyaslandığında (%40) Türkiye’de negatif etkilendiklerini belirtenler 16 puan daha fazla. Araştırma sonuçlarına göre, Euro bölgesi krizinin etkileri daha çok Avrupa ülkelerinde hissedilirken, dünyanın geri kalanı da Avrupa kıtası ile yarışır durumda. G7 ülkeleri katılımcılarının %37’si, BRIC ülkeleri katılımcılarının %36’sı ve Latin Amerika katılımcılarının %30’u negatif bir etkiden bahsediyorlar. Türkiye %56 ile en çok etkilenen ülkeler arasında. Bu grupta başı çekenler ise, %88 ile Yunanistan, %82 ile İspanya ve %74 ile İtalya. 

 

Euro bölgesi finansal krizi işletmenizi ne şekilde etkiledi ?

 

1. Çok negatif

2. Negatif

3. Etkilemedi

4. Pozitif

9. Cevap yok

Negatiflerin toplamı (1+2)

Türkiye

8%

48%

40%

2%

2%

56%

BRIC

5%

31%

60%

2%

3%

36%

Avrupa Birliği

14%

39%

43%

3%

1%

53%

G7

6%

31%

54%

2%

7%

37%

Latin Amerika

2%

28%

67%

2%

1%

30%

Kuzey Amerika

2%

29%

64%

2%

3%

31%

PİYİ

30%

50%

17%

3%

 

80%

Global

7%

33%

54%

2%

5%

40%

* Gruplara dahil olan ülkeler listesi en sondadır.

 


Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit; ‘Euro bölgesinde süregelen krizin ekonomik etkilerinin rakamsal değerini ifade etmenin zor olduğunu fakat Grant Thornton araştırmalarının sonuçları ve şirket gelirlerinin GSYH’ye oranındaki değişimi üzerinden yapılan hesaplamalara göre kaybın yaklaşık olarak 2 trilyon USD’yi bulduğunun tahmin edildiğini’ ifade ediyor. ‘Açık bir şekilde kriz, halihazırda gelirleri düşürürken, uzun vadeli planları da etkiliyor.’

 

Türk katılımcıların %30’u Euro bölgesi ile iş yapma konusunda artık daha az istekli.  

Daha da önemlisi, dünya genelinde tüm katılımcıların yanıtlarına bakıldığında, katılımcıların %17’si Avrupa kıtasında iş yapmak konusunda daha az istekli. Bu süreçte Avrupa’dan uzak durmalı diyen grubun başında %30’luk bir oranla Türkiye var. Hemen ardından %25 ile Çin ve %18 ile Latin Amerika ülkeleri geliyor. Avrupa Kıtası’nda, kendi içinde de büyük bir temkinlilik göze çarpıyor. Avrupa Kıtası’ndan katılımcıların %27’si, Euro birliğindeki diğer ülkeler ile iş yapmak konusunda daha az istekli. Türkiye’de ise, artık Avrupa ile iş yapmak konusunda daha az istekliyiz diyenlerin oranı %30. Türkiye bu oran ile; %50 ile Filipinler ve %42 ile İsviçre’nin hemen ardında. 

Aykut Halit’e göre ‘Kriz devam ettikçe, bir iş ortağı olarak Avrupa cazibesini kaybetmeye devam edecek fakat asıl sorun, hızlı gelişmekte olan ülkelerin, teknoloji ve gerekli diğer desteği başka yerlerde aramaya başlaması olacaktır ki bu durum Avrupa’nın toparlanmasını daha da güçleştirecektir’

 

Euro bölgesi finansal krizi, bölge ile iş yapma konusundaki istekliliğinizi ne şekilde etkiledi ?

1. Çok daha az istekliyiz

2. Daha az istekliyiz

3. Değişim yok

4. Daha fazla istekliyiz

5. Çok daha fazla istekliyiz

9. Cevap yok

Çok daha az ve daha az isteklilerin toplamı (1+2)

Türkiye

6%

24%

58%

4%

 

8%

30%

BRIC

4%

17%

66%

4%

1%

9%

21%

Avrupa Birliği

7%

17%

65%

4%

1%

7%

24%

G7

4%

11%

69%

2%

0%

14%

15%

Latin Amerika

5%

13%

56%

4%

1%

22%

18%

Kuzey Amerika

3%

10%

71%

2%

 

15%

13%

PİYİ

4%

23%

59%

7%

3%

4%

27%

Global

4%

13%

67%

3%

1%

12%

17%

* Gruplara dahil olan ülkeler listesi en sondadır.

 

 

 


Türk katılımcıların %62’si krizin etkilerinin önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla hissedileceğini düşündüklerini belirtiyor.

Önümüzdeki 12 ay içinde krizin global etkilerinin derinleşeceğini düşünenler Türkiye’de %62’lik bir grup. Globalde ise %70'lik bir grup aynı fikirde. Bu konudaki en karamsar yaklaşım %81 ile Polonya, İspanya, Yunanistan ve İtalya ortalaması. Ardından %75 ile Kuzey Amerika ülkeleri geliyor.


Ekonomiyi canlandırmak için yapılması gerekenler nelerdir sorusuna verilen cevaplarda ise Türk katılımcıların %62’si vergi politikalarında değişiklik, %62’si finansmana erişimin kolaylaştırılması, %50’si işsizliği azaltacak politikalar ve %44’ü ticareti kolaylaştıracak ve önündeki engelleri kaldıracak politikalar uygulanması olduğuna vurgu yapıyor.  


Katılımcı profili

40 ülkede 3050 kişilik bir katılımcı grubu ile yapılan görüşmeler telefonla gerçekleştirildi. Katılımcılar, CEO’lar, yönetici direktörler, yönetim kurulu başkanları veya diğer kıdemli C seviye yöneticilerden oluştu.  


Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 /122 – 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com


Araştırma dahil olan ülkeler listesi (Alfabetik olarak):

Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, BAE, Belçika, Botsvana, Brezilya, Çin, Danimarka, Ermenistan, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Singapur, Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda, Yunanistan

 

Ülke grupları

BRIC:

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Avrupa Birliği

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

G7

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

Latin Amerika

Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika

Kuzey Amerika

Kanada, Amerika


Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara ve Bursa'da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.