Ekonomik belirsizlik arttıkça stress seviyesi düşüyor !

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’un gerçekleştirdiği iş yerinde stress araştırması sonuçlandı. 40 ülkeden yaklaşık 6.000 üst düzey yöneticinin katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçları, ekonomik çalkantılar ve belirsizliğe rağmen, geçtiğimiz 12 ay içinde stress seviyelerinde artış beyan edenlerin oranının, bir önceki yıla göre,  azaldığını gösteriyor.

Türkiye sonuçları şaşırtıcı

Araştırmaya Türkiye’den katılan yöneticilerin durumu hayli ilginç çünkü dikkat çekici bir azalma söz konusu. 2012 sonuçlarında, geçilen 12 ay içinde stress seviyelerinin arttığını belirtenlerin oranı net* %63 iken, 2011 sonunda bu oran %24’e kadar geriledi. 2010’da, global ortalama 45% iken, 2011’de %28’e düştü. En şaşırtıcı sonuç ise Avrupa’dan. İçinde bulundukları tüm olumsuzluklara rağmen 2010 sonunda %40’lık grup artış belirtirken, 2011 sonunda bu oran %22’ye düşüyor.  Sonuçları değerlendiren Grant Thornton Türkiye Vergi Ortaklarından Emin Taylan, artan belirsizliğe rağmen stress oranında düşüş olmasının kendisi için sürpriz bir sonuç olduğunu belirterek, ekonomik krizin devamıyla birlikte, iş dünyası liderlerinin karşılaştıkları sıkıntı verici durumları daha iyi yönettiklerini ve daha gerçekci ve erişilebilir hedefler ile üzerlerindeki stresin etkisini daha az hissetmeye başlamış olabileceklerini ifade etti.

Geçtiğimiz 12 ay içinde stress seviyeniz ne yönde değişti ? (Arttığını belirtenlerin oranı)

 
 

 

2011

2010

 

Türkiye

24

63

 

Avrupa Birliği

22

40

 

BRIC

43

56

 

G7

23

40

 

Latin Amerika

28

38

 

Kuzey Amerika

21

35

 

Polonya, İtalya, Yunanistan, İspanya

40

60

 

Global

28

45

 

 

 Performans hedeflerine ulaşmak ve rakip aktiviteleri başlıca stress kaynağı

 Yaşanan stresin kaynağı sorulduğunda, Türkiye’den katılan yöneticilerin %28’i performans hedefleri yanıtını verirken, %20’si rakip aktiviteleri olarak cevap veriyor. Hemen ardından %19 ile ofis içi politikalar cevabı gelirken, bir sonraki dikkate değer sonuç %16 ile iş yaşamı ve özel yaşam dengesini kuramamak olarak ortaya çıkıyor. 

 Stres oranı ve tatil arasındaki ilişki

 Türkiye’den katılan yöneticilerin verdikleri cevaplarda 2010 yılında tatil yapılan ortalama gün sayısı 11 iken, 2011’de 17’ye yükseliyor. Tatil yapılan gün sayısının artmasıyla yaşanan stresin azalması arasında bir bağ kurulabileceğini belirten Taylan, tatil yapılan gün sayısında gözlenen yaklaşık %55’lik artışın yönetici açısından belli bir güven sembolize ettiğini, işleyiş ve süreçlerde bir oturmuşluk göstergesi olabileceğini ve bunun da yaşanan stresteki azalma için bir sebep ifade edebileceğini belirtti. Rapor sonuçlarına göre, Japonya (5), Çin (7)ve Tayland (8) gibi en az tatil yapan ülkelerin, stress seviyesinde en çok artış ifade eden ülkeler olması da anlaşılabilir bir durum. Diğer taraftan, 2011 yılında en fazla tatil yapan ülkeler olan Hollanda (22), Rusya (36) ve Danimarka(25) stress seviyesinde en az artış ifade eden ülkeler.   

Spor ve ev dışı aktiviteler stresten arınmanın başlıca yolları

Stresten arınmanın başlıca yolları arasında %33’lük bir grup spor/egzersiz yapmayı belirtirken, %32’si ev dışında yapılabilecek aktivitelerle stresini attığını belirtiyor. Hemen ardından ise %31 ile ev içi hobiler gelirken %24’ü tatil yaparak stresten kurtulduğunu ifade ediyor.

(*Net: Artış ifade edenlerin yüzdesinin, azalış ifade edenleri yüzdesine farkı. )

Yukarıdaki tablolarda yer alan gruplara dahil olan ülkeler listesi

Avrupa Birliği      :Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

BRIC                   :Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

G7                       :Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

Latin Amerika     : Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika

Kuzey Amerika   : Kanada, Amerika

Emin Taylan'ın fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 122

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.