2011 Küresel İstihdam Değişimi ve 2012 Maaş Artış/Azalış Planları Araştırması Sonuçlandı

Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’un, her çeyrek sonunda gerçekleştirdiği istihdam ve maaş araştırmasının 2011 4. çeyrek etabı tamamlandı. 39 ülkeden, 3.000’e yakın üst düzey yönetici ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları şöyle.

Türkiye, 4. çeyrek sonu itibariyle, çalışan sayılarında artış olduğunu belirtenlerin yüzdesinin, azalış olduğunu belirtenlerin yüzdesine farkından hesaplanan istihdam sıralamasında 34 puan ile global ortalamayı, Avrupa Birliği, G7 ve Kuzey Amerika ülkeleri ortalamalarını geride bıraktı. 2011 ilk çeyrek sonunda yukarıda bahsi geçen fark 63 iken, bu rakam 2011 2.çeyrek sonunda 60 puan, 3. çeyrek sonunda 42 puan ve 4. çeyrek sonunda 34 puan olarak karşımıza çıkıyor. Sene başında elde edilen rakamlar ile sene sonunda varılan rakamlar ele alındığında, artış olduğunu belirten şirket sayısında 63’ten 34’e bir düşüş söz konusu. 2011 4. çeyrek sonunda 34 puan olarak gerçekleşen bu oran, 2010 4. çeyrek sonunda 57 puan idi. Türkiye, 4. çeyrek sonuçları global olarak ele alındığında, 2011 içinde süregelen azalışa rağmen, 4. çeyrek sonunda 34 puan ile global ortalamayı, Avrupa Birliği, G7 ve Kuzey Amerika ülkelerini geride bıraktı. İstihdam sonuçları, coğrafi bölgeler arasında en düşük -22 puanla Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya’da. Ardından 19 puanla Avrupa Birliği ülkeleri ve 22 puanla G7 ülkeleri geliyor. Rapor sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Ortağı Ajda Düzgün Ertuğrul, 'Özellikle Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinde ortaya çıkan düşük ortalamaların şaşırtıcı olmadığını, bu bölgelerde çok daha fazla hissedilen krizin başta istihdam olmak üzere birçok konuda olumsuz etkileri bulunduğuna' dikkat çekti. 'Türkiye’nin 45 puanla BRIC ve 42 puanla Latin Amerika ülkelerinin ardından en yüksek orana sahip olduğunu' belirtti.

Geçtiğimiz yıl, çalışan sayınız ne yönde değişti (Arttığını belirtenlerin yüzdesinin, azaldığını belirtenlerin yüzdesine farkı)

 

2011-4.Ç

2011-3.Ç

2011-2.Ç

2011-1.Ç

2010-4Ç

Türkiye

34

42

60

63

57

Asya Pasifik

30

33

34

26

26

BRIC

45

40

39

34

42

Avrupa Birliği

19

18

13

3

1

G7

22

20

34

14

15

Latin Amerika

42

37

31

38

44

Kuzey Amerika

23

17

46

19

27

PİYİ

-22

-12

-15

-22

-20

Global

25

24

32

18

20

Maaş artış planlaması konusunda ikinci sıradayız. Yöneticilere önümüzdeki 12 ay içindeki maaş artış/azalış planlarını sorduğumuzda artış planladıklarını belirtenlerin yüzdesi globalde %64 iken Türkiye’de oran %81. Türkiye bu oranla, Latin Amerika hariç araştırmaya katılan tüm coğrafi grupları geride bırakıyor. Kendisini en yakından seyreden Latin Amerika’da oran %84. En son sırada ise %46 ile Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya geliyor. 2011 sonu itibariyle %81 olan Türkiye ortalaması 2010 sonunda %59 idi.

Önümüzdeki 12 ay içinde maaş zammı planlayanların yüzdesi

 

2011

2010

Türkiye

81

59

Asya Pasifik

55

44

BRIC

68

50

Avrupa Birliği

58

53

G7

60

48

Latin Amerika

84

68

Kuzey Amerika

75

55

PİYİ

46

57

Global

64

51

Türk katılımcıların %29’u, önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonun üzerinde zam yapacak. Araştırmaya katılan yöneticilerin %81’i önümüzdeki 12 ay içinde maaş zammı yapmayı planladığını belirtiyor. Bu grubun %29’u ise enflasyon üzerindemaaş yapmayı planladığını belirtiyor. 2010 sonunda, enflasyon üzerinde zam planlayanların yüzdesi %13 olarak gerçekleşmişti. %23’lük bir oran ile Türkiye’nin hemen ardından Latin Amerika ülkeleri geliyor. Araştırma sonuçlarına değinen Ajda Düzgün Ertuğrul, 'Raporun coğrafi sonuçlarına bakıldığında gelişmiş ülkeler krizle başa çıkmaya çalışırken, Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin rüzgarı bir şekilde arkalarına almayı daha çok başardıklarını' belirtti.

Önümüzdeki 12 ay içinde enflasyon üzerinde maaş zammı planlayanların yüzdesi

 

2011

2010

Türkiye

29

13

Asya Pasifik

13

11

BRIC

17

 

Avrupa Birliği

9

10

G7

11

 

Latin Amerika

23

20

Kuzey Amerika

14

10

PİYİ

5

 

Global

13

11

Yukarıdaki tablolarda yer alan gruplara dahil olan ülkeler listesi

Asya Pasifik 
Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

BRIC 
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Avrupa Birliği
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

G7
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

Latin Amerika 
Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika

Kuzey Amerika 
Kanada, Amerika

PİYİ 
Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya


Ajda Düzgün Ertuğrul'un fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 122

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton araştırmalarında, gerçekleştirilen herbir görüşme için UNICEF’e 5 usd’lik kaynak ayırılmaktadır. 2011 sonunda 57.500 usd olarak gerçekleşen bu bedel, toplamda 200.000 usd’yi bulmuştur.