Dünyanın önde gelen bağımsız denetim ve mali müşavirlik firması Grant Thornton tarafından, Türk yöneticiler ile yapılan bir araştırma, yöneticilerin Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda attığı adımlara bakış açısını ortaya koyuyor. C seviye yöneticilerle yapılan araştırmanın sonuçları çarpıcı. Dört temel eksen üzerinde yürütülen araştırma, Türkiye’nin etkili bir bölgesel güç olarak görüldüğünü ifade ediyor.

Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ülkeler dikkate alındığında (Orta Doğu, Kafkaslar, Balkan ülkeleri) Türkiye’nin oynadığı ekonomik ve politik rolün önemli olduğunu düşünenler, katılımcıların %78,9’u. Katılımcıların 4’te 3’ünden fazlası, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede etkili bir oyuncu olduğu görüşünde. Hiç etkisi olmadığını düşünenler ise %11,50’lik bir grup. Diğer taraftan, rolünün oldukça az ve az olduğunu düşünenler ise %7,7.

 

Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ülkeler ülkeler dikkate alındığında (Orta Doğu, Kafkaslar, Balkan ülkeleri) ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün ne derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz ?

Çok

Oldukça Çok

Etkisiz

Oldukça az

Az

Yorum yok

3. Çeyrek

38,50%

40,40%

11,50%

5,80%

1,90%

1,90%

Avrupa kıta ülkeleri düşünüldüğünde, Türkiye'nin ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün önemli olduğunu düşünenler, katılımcıların %78,8’i. Hiç etkisi olmadığını düşünenler %7,7’lik bir grup iken, az olduğunu düşünenler %11,6’lık bir gruba denk geliyor.

 

Avrupa kıta ülkeleri düşünüldüğünde, Türkiye'nin ekonomik ve politik açıdan oynadığı rolün ne derece önemli olduğunu düşünüyorsunuz ?

Çok

Oldukça Çok

Etkisiz

Oldukça az

Az

Yorum yok

3. Çeyrek

42,30%

36,50%

7,70%

5,80%

5,80%

1,90%

Bir diğer soru da cari açığa yönelik. Önümüzdeki 12 ay içinde, cari açık artacak diyenler %28,8 iken, azalacak diyenler %46,2. Aynı kalacağını düşünenler ise %23,10’luk bir grup.

 

Önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye'nin cari açığının ne şekilde değişeceğini düşünüyorsunuz ?

Artacak

Azalacak

Aynı kalacak

Yorum yok

3. Çeyrek

28,80%

46,20%

23,10%

1,90%

En çarpıcı sonuç ise son soruda ortaya çıkıyor. Katılımcıların, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine bakış açılarını ortaya koyan raporda, %55,8 ile çoğunluğun, Türkiye’nin hiçbir zaman Avrupa Birliği üyelik başvurusunun gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü ortaya koyuyor. 5 yıl içinde üye olacağını belirtenler %11,5’lik bir grup iken, 5-10 yıl içinde gerçekleşeceğini düşünenler %13,5’lik, 10 yıldan daha uzun bir sürede gerçekleşeceğini düşünenler ise %15,4’lük bir grup. Dolayısı ile, gerçekleşeceğini düşünenlerin oranı %40,4 ile, hiç gerçekleşmeyeceğini düşünen %55,8’lik gruptan biraz geride.

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunun gerçekleşeceğini düşünüyor musunuz?

 

Evet, 5 yıl içinde

Evet, 5-10 yıl içinde

Evet, 10 yıldan daha uzun bir sürede

Hiçbir zaman

Yorum yok

3. Çeyrek

11,50%

13,50%

15,40%

55,80%

3,80%

Rapor sonuçlarını değerlendiren, Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit, ‘sonuçların kendisi için sürpriz olmadığını’ belirtiyor. ‘Türkiye’nin özellikle son yıllarda uluslararası arenada oynadığı öncü rolün hem içerde hem dışarda dikkat çekici olduğunu, Arap baharının ardından bölgedeki lider konumunu iyice pekiştirdiğini’ ortaya koyuyor. ‘Avrupa Birliği üyeliği hakkında çıkan sonucun da beklentilerine paralel olduğunu’ belirten Halit, ‘uzayan sürecin ve Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu durumun, üyelik isteyen grupları bile, bunun gerekli olup olmadı konusunda bir kere daha daha düşünmeye sevkettiğini’ ifade ediyor.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.