Arap Baharı ve petrol fiyatlarında son dönemlerde yaşanan hızlı artış, yenilenebilir enerji kaynaklarıtartışmasını tekrar gündeme getirdi. Dünyanın önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden Grant Thornton’un son araştırması, iş dünyası profesyonellerinin yenilenebilir enerji yatırımlarına bakış açısını gözler önüne seriyor.

Grant Thornton tarafından, 39 ülkeden 2.697 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlandı. Brent petrolün varil fiyatının 2010 sonu fiyatı olan 85 $’dan, 2011 Nisan ayında 125 $’a çıkması ve bugünlerde 110 $ üzerinde seyretmesi ve OPEC üyesi ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle Uluslararası Enerji Ajansının acil durum stoklarında bulunan 60 milyon varil petrolü piyasaya vermesi, son dönemlerde alternatif enerji kanalları tartışmasını gündeme getirdi. Bu tartışmalardan yola çıkan araştırma, iş dünyası profesyonellerinin alternatif enerji kanallarının artırılmasına sıcak baktığını ortaya koyuyor.

Türk katılımcıların %50’si alternatif enerji yöntemlerine ayrılacak kaynağın artırılmasına olumlu bakıyor

Arap baharı nedeniyle, bölgedeki istikrarsızlığın ve dolayısı ile petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesine bağlı olarak, araştırmaya katılan Türk şirketlerin yarısı alternatif enerji üretimine daha çok kaynak ayırmasına olumlu baktığını belirtiyor. Katılımcıların %8’i sıcak bakmadığını belirtirken, %41’i artan fiyatlardan etkilenmediklerini dile getiriyor. Katılımcılardan gelen yanıtların global ortalamasına bakıldığında ise 39 ülke katılımcılarının %44’ü olumlu bakmadığını belirtirken %10’u desteklemediğini belirtmiş. Tartışmaları alevlendiren başlıca etmenin petrol fiyatlarındaki artış olmasına rağmen, petrolün kısıtlı bir doğal kaynak olduğunu belirten Grant Thornton Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı Jale Akkaş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Nisan ayında yayınlanan bir rapor verilerine vurgu yaparak, uzmanlara göre dünyada yaklaşık 50 yıl yetecek kadar petrol rezervi ve yaklaşık 60 yıl yetecek kadar da doğal gaz rezervi bulunduğuna dikkat çekti. Bu sürelerin oldukça sınırlı süreler olduğunu belirten Akkaş, ek rezerv bulunamaması durumunda alternatif enerji kaynakları yaratmanın kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, alternatif enerji kaynaklarının çevresel etkilerinin daha az olmasına ek olarak, doğa ile daha uyumlu sistemler olması dolayısı ile dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği açısından da önemli ve gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

1.       Artan petrol fiyatları dikkate alındığında, yenilenebilir/alternatif enerji yatırımlarına daha fazla kaynak aktarılmasını ne derece destekliyorsunuz ?

 

1. Çok destekliyorum

2. Destekliyorum

3. Etkilenme olmadı

4. Desteklemiyorum

5. Hiç desteklemi-yorum

6. Destekliyo-rum

7. Desteklemi-yorum

Türkiye

27,30

22,70

40,90

7,60

0,00

50,00

8,00

1.Avrupa Birliği

7,30

31,10

46,30

7,60

2,90

38,00

11,00

2. Kuzey Amerika

12,00

29,90

47,40

6,80

1,50

42,00

9,00

3.Latin Amerika

12,30

29,10

35,00

13,90

9,30

41,00

23,00

4.Asya-Pasifik

12,00

39,90

25,90

5,20

2,00

52,00

7,00

5.BRIC

6,70

29,20

35,70

8,90

4,50

36,00

14,00

6.G7

10,40

34,30

41,40

5,80

1,70

44,00

8,00

7.ASEAN*

23,00

38,00

31,00

6,00

1,00

61,00

7,00

Global

10,50

33,40

39,30

6,70

3,00

44,00

10,00‘Uzun vadede petrole bağımlılığımız azalacak ve enerji maliyeti istikrarlı bir hal alacaksa, kısa vadede daha büyük enerji maliyetlerini kabul ederiz’

Türkiye’den katılanların %55’i, uzun vadede petrole olan bağımlılıklarının azaltılabilmesi ve enerji maliyetlerinin uzun vadede daha istikrarlı bir hal alabilmesi için kısa vadede daha yüksek enerji maliyetlerine katlanabileceklerini belirtirken, %41’i enerji maliyetlerindeki artışı hiçbir şekilde tercih etmeyeceklerini belirttiler. Global sonuçlara baktığımızda ise Türkiye’den gelen cevaplar ile büyük bir paralellik olduğunu görüyoruz. Kısa vadede daha yüksek maliyete katlanabiliriz diyenler %51 iken, tolerans gösteremeyeceklerini belirtenler %37’yi işaret ediyor.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Jale Akkaş, kısa vadede maliyet artışı olacak olsa bile iş dünyasının uzun vadede istikrar arayışı içinde olmasının son derece anlaşılır bir durum olduğunu ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımların artacağına inandığını belirtti. Dünyada varlığı bilinen rezervlerin yarısından fazlasının, şu dönemde politik karmaşa içinde olan Arap ülkelerinde olduğunun altını çizerek, ‘petrole ona bağımlılığın tüm dünyayı etkileyen bir kısıtlama olduğunu ve bu bağımlılığın ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının artırımı ile azaltılabileceğini’ belirtti. Güneş ışığı panelleri, rüzgar tribünleri, hidrogüç geliştiren akan su kuvveti ve jeotermal enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer aldığını belirterek, bunlara yapılacak yatırımın geleceğin trendi olacağını sözlerine ekledi. 

1.       Uzun vadede petrol bağımlılığını azaltmak ve enerji maliyetlerini daha istikrarlı kılmak için, kısa vadede daha yüksek enerji maliyetlerine katlanır mısınız ?

 

1. Evet

2. Hayır

3. Yorum yok

Türkiye

54,50

40,90

4,50

1.Avrupa Birliği

45,60

42,50

12,00

2. Kuzey Amerika

59,80

33,90

6,40

3.Latin Amerika

54,40

37,10

8,50

4.Asya-Pasifik

46,10

34,40

19,50

5.BRIC

34,80

47,00

18,20

6.G7

53,00

34,80

12,30

7.ASEAN*

58,00

37,50

4,50

Global

50,80

36,70

12,50

Farklı ülkeye farklı yöntem

Grant Thornton’un 39 ülkede 2.697 şirket ile gerçekleştirdiği araştırma, çoğunlukla ortalama 15 dakika süren telefon görüşmeleri kanalıyla gerçekleşti. Kültürel bazı farklılıklardan dolayı uygulamada bazı ülkelerde farklı yöntemler kullanıldı. Japonya’da posta, Filipinler’de yüz yüze görüşmeler ve Çin’de ise yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemleri bir arada kullanıldı. Araştırma Grant Thornton International araştırma şirketi Experian Business Strategies şirketi tarafından gerçekleştirildi.

 
Üretim ve hizmet sektörü de var inşaat da


Araştırmanın hedef kitlesi CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, CFO’lar ve diğer kıdemli yöneticilerden oluştu. Araştırmaya katılan sektörler ağırlıklı olarak üretim, hizmet, perakende, inşaat ve diğerleri.  

Yukarıdaki tablolarda yer alan gruplara dahil olan ülkeler listesi

1.     Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

2.     Kanada, Amerika

3.     Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika

4.     Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

5.     Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

6.     Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika

7.     * Güneydoğu Amerika Ülkeleri Birliği: Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam

Daha fazla bilgi için

Hilal Baltacı, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü 

T: 212 373 00 00 – 0530 979 66 55 E: hilal.baltaci@gtturkey.com