Küresel ve Yerel Ekonomik Görünüm 2011 - 2. çeyrek

39 farklı ülkeden üst düzey yöneticiler geleceğe nasıl bakıyor, gelecekten ne bekliyor ?

Dünyanın önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden Grant Thornton, 2011 ikinci çeyrek itibariyle hazırladığı 'Küresel Ekonomik Görünüm 2011 - 2. Çeyrek' raporunu yayınladı.

İçinde bulundukları zorlu ekonomik koşullardan sıyrılmaya çalışan İspanya, Yunanistan, Japonya, İrlanda, Portekiz ve son günlerde İtalya gibi bazı ülkeleri ayrı bir şekilde değerlendirirsek, dünya ekonomisi genel olarak yavaş bir canlanma sürecinde. Şirketler, krizde ayakta kalma stratejisinden çok büyüme odaklı iş planları yapmaya yönelmiş durumdalar. Grant Thornton'un 2011 2. çeyreği itibariyle gerçekleştirdiği bu araştırma, 39 farklı ülkeden yaklaşık 3.000 CEO ve CFO seviyesinde yönetici ile yapıldı ve birçok konuya ışık tutuyor. İyimserlik/kötümserlik, özel sektörde büyümenin önündeki kısıtlayıcı unsurlar, istihdamdaki değişim, maaş artış öngörüleri gibi birçok konuya ışık tutan araştırma sonuçlarına göre, 39 ülke arasında Türkiye'nin bulunduğu nokta çarpıcı.

İyimserlik konusunda 2011 ilk çeyrek sonuçlarına göre dünya sıralamasında yerimizi koruyoruz ve en yüksek iyimserlik, diğer coğrafi gruplarla kıyaslandığında Türkiye'de.

2011 ilk çeyrek sonuçlarında Türkiye +66 puan ile 39 ülke arasında 14. sıradaydı. İkinci çeyrek sonuçlarına bakıldığında, iyimserlerin oranında -9 puanlık bir düşüş olsa da dünya sıralamasındaki yerimiz aynı ve 8 farklı coğrafi gruptan daha yüksek bir iyimserlik ortalamasına sahibiz. Avrupa birliği ülkelerinde ilk çeyrek sonuçlarına göre 3 puanlık bir artış yaşanırken BRIC, ASEAN ve Latin Amerika ülkelerinde 10 puanın üzerinde düşüş yaşanıyor. İspanya, Yunanistan ve Japonya 2011 ilk çeyrek sonuçlarında en kötümser üç ülkeydi. İkinci çeyrek sonuçlarında da bu durum değişmedi.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Ortaklarından Emre Halit, ikinci çeyrek sonuçlarını olumlu karşıladığını belirterek, iyimserlik göstergesinin önemli bir veri olduğunu çünkü ekonomide beklentilerin önemli rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde Arjantin ve Çin'i geride bırakarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %11 büyümesinin önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

İyimserlik görünümü * (İyimserlerin yüzdesinin, kötümserlerin yüzdesine farkı)

 

2011 İkinci çeyrek

2011 Birinci çeyrek

Değişim

       

Türkiye

57

66

-9

1.Asya Pasifik

8

17

-9

2.ASEAN

50

61

-11

3.BRIC

44

57

-13

4.Avrupa Birliği

34

31

3

5.G7

27

27

0

6.Latin Amerika

56

71

-15

7.Kuzey Amerika

43

44

-1

8.PİYİ

-32

-45

13

Global

31

34

-3

Türk yöneticilere göre, büyümenin önündeki en büyük engel bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan altyapı eksikliği ve nitelikli işgücü

İkinci çeyrek sonuçlarında ortaya çıkan sürpriz, bilgi iletişim teknolojileri altyapısında yaşanan eksikliklerin 66 puan ile büyümenin önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmesi. Bu sonuçlar, 2011 ilk çeyrek sonuçlarına göre 38 puanlık bir artış gösteriyor. Türk yöneticilerin bakış açısına göre yaşanan bir diğer sıkıntı ise 44 puan ile yetenekli işgücüne erişimdeki zorluk. Bunun hemen ardından 37 puan ile altyapı ve ulaşım zorlukları ve 34 puan ile kanunlar geliyor.

Sonuçları değerlendiren Halit, Türkiye benzeri gelişmekte olan ekonomilerde, kısa zamanda hızlı büyüyen şirketlerin en büyük sorunlarından birisinin bu büyümeyi karşılayacak kapsamda bir bilgi iletişim altyapısı geliştirme zorlukları olduğunu belirtti ve bu durumun önümüzdeki dönemde bilgi teknolojileri konusunda bir talep yaratabileceğini ifade etti. Yetenekli iş gücü eksikliği veya mevcut ideal işgücüne erişimde şirket bütçelerinin zorlanmasının ise sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan bir sorun olduğunu vurguladı.

 

Aşağıdaki engellerin önümüzdeki 12 aylık dönemde büyümenizi ne ölçüde etkileyeceğini düşünüyorsunuz ?

 

1'in hiç, 5'in ana engel olarak baz alındığı değerlendirmede 4 veya 5 cevabı verenlerin yüzdesi

Türkiye

Finansman maliyeti

Sermaye azlığı

Uzun vadeli finansman azlığı

Kanunlar

Yetenekli işgücüne erişimde zorluk

Azalan talep, düşen siparişler

Altyapı, ulaşım

Bilgi iletişim teknolojileri altyapısı

2011 İkinci çeyrek

23

21

21

34

44

32

37

66

2011 İkinci çeyrek sonuçlarının birinci çeyrek sonuçlarına farkı

-1

-1

-3

5

18

8

15

38

 

Çalışan sayısında yaşanan artışta 39 ülke arasında ikinci sıradayız

Türkiye'den çıkan sonuçlarda, bir sene öncesinin aynı ayı ile kıyaslandığında çalışan sayısında artış yaşandığını belirtenlerin azalış yaşadığını belirtenlere farkı 60 puan ve bu sayı 76 puanlık Hindistan'ın hemen ardından ikinci konumda. 54 puanlık İsveç ve 56 puanlık İsviçre sonuçlarının hemen üzerinde kendine yer buluyor. Çalışan sayısında azalma yaşadıklarını belirten ülkeler ise İspanya, Yunanistan ve Hollanda.

Çalışan sayısında en çok artış yaşayan ülkeler

Hindistan

76

 

Türkiye

60

 

İsviçre

56

 

İsveç

54

 

Hong Kong

50

 

Çalışan sayısında en az artış veya düşüş yaşayan ülkeler

İngiltere

10

 

İrlanda

8

 

Yeni Zelanda

2

 

İspanya

-19

 

Yunanistan

-20

 

Hollanda

-24

 

Katılımcıların %81'i önümüzdeki 12 ayda maaş zammı yapmayı planlıyor,

Araştırmamıza katılan yöneticilerin %81'i önümüzdeki 12 ay içinde tüm çalışanlara maaş zammı yapmayı planlıyor. 2010 yılının ikinci çeyrek sonunda bu rakam sadece %59'du. Diğer taraftan, çalışanlarına 'enflasyonun üzerinde' bir maaş zammı yapmayı planlayanların yüzdesi %26. 2010 ikinci çeyrek sonunda bu oran sadece %13'tü.

Maaş zammı *

Önümüzdeki 12 ay içinde maaş zammı yapmayı planlıyor musunuz ? (Evet cevaplarının yüzdesi)

 

2011

2010

Türkiye

81

59

Latin Amerika

86

68

ASEAN

82

66

Kuzey Amerika

72

55

BRIC

70

50

G7

57

48

Asya Pasifik

57

44

Avrupa Birliği

51

53

PİYİ

41

57

Global

65

51

*İşaretli tablolarda yer alan gruplara dahil olan ülkeler listesi

 1. Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam
 2. Güneydoğu Amerika Ülkeleri Birliği: Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam
 3. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
 4. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere
 5. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika
 6. Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika
 7. Kanada, Amerika
 8. Portekiz, İrlanda, Yunanistan, İspanya

Daha fazla bilgi içinHilal Baltacı, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Küresel ve Yerel Ekonomik Görünüm 2011 - 2. çeyrek

39 farklı ülkeden üst düzey yöneticiler geleceğe nasıl bakıyor, gelecekten ne bekliyor ?

 

Dünyanın önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden Grant Thornton, 2011 ikinci çeyrek itibariyle hazırladığı 'Küresel Ekonomik Görünüm 2011 - 2. Çeyrek' raporunu yayınladı

İçinde bulundukları zorlu ekonomik koşullardan sıyrılmaya çalışan İspanya, Yunanistan, Japonya, İrlanda, Portekiz ve son günlerde İtalya gibi bazı ülkeleri ayrı bir şekilde değerlendirirsek, dünya ekonomisi genel olarak yavaş bir canlanma sürecinde. Şirketler, krizde ayakta kalma stratejisinden çok büyüme odaklı iş planları yapmaya yönelmiş durumdalar. Grant Thornton'un 2011 2. çeyreği itibariyle gerçekleştirdiği bu araştırma, 39 farklı ülkeden yaklaşık 3.000 CEO ve CFO seviyesinde yönetici ile yapıldı ve birçok konuya ışık tutuyor. İyimserlik/kötümserlik, özel sektörde büyümenin önündeki kısıtlayıcı unsurlar, istihdamdaki değişim, maaş artış öngörüleri gibi birçok konuya ışık tutan araştırma sonuçlarına göre, 39 ülke arasında Türkiye'nin bulunduğu nokta çarpıcı.

İyimserlik konusunda 2011 ilk çeyrek sonuçlarına göre dünya sıralamasında yerimizi koruyoruz ve en yüksek iyimserlik, diğer coğrafi gruplarla kıyaslandığında Türkiye'de.

2011 ilk çeyrek sonuçlarında Türkiye +66 puan ile 39 ülke arasında 14. sıradaydı. İkinci çeyrek sonuçlarına bakıldığında, iyimserlerin oranında -9 puanlık bir düşüş olsa da dünya sıralamasındaki yerimiz aynı ve 8 farklı coğrafi gruptan daha yüksek bir iyimserlik ortalamasına sahibiz. Avrupa birliği ülkelerinde ilk çeyrek sonuçlarına göre 3 puanlık bir artış yaşanırken BRIC, ASEAN ve Latin Amerika ülkelerinde 10 puanın üzerinde düşüş yaşanıyor. İspanya, Yunanistan ve Japonya 2011 ilk çeyrek sonuçlarında en kötümser üç ülkeydi. İkinci çeyrek sonuçlarında da bu durum değişmedi.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Ortaklarından Emre Halit, ikinci çeyrek sonuçlarını olumlu karşıladığını belirterek, iyimserlik göstergesinin önemli bir veri olduğunu çünkü ekonomide beklentilerin önemli rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde Arjantin ve Çin'i geride bırakarak geçen yılın aynı çeyreğine göre %11 büyümesinin önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

İyimserlik görünümü * (İyimserlerin yüzdesinin, kötümserlerin yüzdesine farkı)

 

2011 İkinci çeyrek

2011 Birinci çeyrek

Değişim

       

Türkiye

57

66

-9

1.Asya Pasifik

8

17

-9

2.ASEAN

50

61

-11

3.BRIC

44

57

-13

4.Avrupa Birliği

34

31

3

5.G7

27

27

0

6.Latin Amerika

56

71

-15

7.Kuzey Amerika

43

44

-1

8.PİYİ

-32

-45

13

Global

31

34

-3

Türk yöneticilere göre, büyümenin önündeki en büyük engel bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan altyapı eksikliği ve nitelikli işgücü

İkinci çeyrek sonuçlarında ortaya çıkan sürpriz, bilgi iletişim teknolojileri altyapısında yaşanan eksikliklerin 66 puan ile büyümenin önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmesi. Bu sonuçlar, 2011 ilk çeyrek sonuçlarına göre 38 puanlık bir artış gösteriyor. Türk yöneticilerin bakış açısına göre yaşanan bir diğer sıkıntı ise 44 puan ile yetenekli işgücüne erişimdeki zorluk. Bunun hemen ardından 37 puan ile altyapı ve ulaşım zorlukları ve 34 puan ile kanunlar geliyor.

Sonuçları değerlendiren Halit, Türkiye benzeri gelişmekte olan ekonomilerde, kısa zamanda hızlı büyüyen şirketlerin en büyük sorunlarından birisinin bu büyümeyi karşılayacak kapsamda bir bilgi iletişim altyapısı geliştirme zorlukları olduğunu belirtti ve bu durumun önümüzdeki dönemde bilgi teknolojileri konusunda bir talep yaratabileceğini ifade etti. Yetenekli iş gücü eksikliği veya mevcut ideal işgücüne erişimde şirket bütçelerinin zorlanmasının ise sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde yaşanan bir sorun olduğunu vurguladı.

 

Aşağıdaki engellerin önümüzdeki 12 aylık dönemde büyümenizi ne ölçüde etkileyeceğini düşünüyorsunuz ?

 

1'in hiç, 5'in ana engel olarak baz alındığı değerlendirmede 4 veya 5 cevabı verenlerin yüzdesi

Türkiye

Finansman maliyeti

Sermaye azlığı

Uzun vadeli finansman azlığı

Kanunlar

Yetenekli işgücüne erişimde zorluk

Azalan talep, düşen siparişler

Altyapı, ulaşım

Bilgi iletişim teknolojileri altyapısı

2011 İkinci çeyrek

23

21

21

34

44

32

37

66

2011 İkinci çeyrek sonuçlarının birinci çeyrek sonuçlarına farkı

-1

-1

-3

5

18

8

15

38

 

Çalışan sayısında yaşanan artışta 39 ülke arasında ikinci sıradayız

Türkiye'den çıkan sonuçlarda, bir sene öncesinin aynı ayı ile kıyaslandığında çalışan sayısında artış yaşandığını belirtenlerin azalış yaşadığını belirtenlere farkı 60 puan ve bu sayı 76 puanlık Hindistan'ın hemen ardından ikinci konumda. 54 puanlık İsveç ve 56 puanlık İsviçre sonuçlarının hemen üzerinde kendine yer buluyor. Çalışan sayısında azalma yaşadıklarını belirten ülkeler ise İspanya, Yunanistan ve Hollanda.

Çalışan sayısında en çok artış yaşayan ülkeler

Hindistan

76

 

Türkiye

60

 

İsviçre

56

 

İsveç

54

 

Hong Kong

50

 

Çalışan sayısında en az artış veya düşüş yaşayan ülkeler

İngiltere

10

 

İrlanda

8

 

Yeni Zelanda

2

 

İspanya

-19

 

Yunanistan

-20

 

Hollanda

-24

 

Katılımcıların %81'i önümüzdeki 12 ayda maaş zammı yapmayı planlıyor,

Araştırmamıza katılan yöneticilerin %81'i önümüzdeki 12 ay içinde tüm çalışanlara maaş zammı yapmayı planlıyor. 2010 yılının ikinci çeyrek sonunda bu rakam sadece %59'du. Diğer taraftan, çalışanlarına 'enflasyonun üzerinde' bir maaş zammı yapmayı planlayanların yüzdesi %26. 2010 ikinci çeyrek sonunda bu oran sadece %13'tü.

Maaş zammı *

Önümüzdeki 12 ay içinde maaş zammı yapmayı planlıyor musunuz ? (Evet cevaplarının yüzdesi)

 

2011

2010

Türkiye

81

59

Latin Amerika

86

68

ASEAN

82

66

Kuzey Amerika

72

55

BRIC

70

50

G7

57

48

Asya Pasifik

57

44

Avrupa Birliği

51

53

PİYİ

41

57

Global

65

51

*İşaretli tablolarda yer alan gruplara dahil olan ülkeler listesi

 1. Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam
 2. Güneydoğu Amerika Ülkeleri Birliği: Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam
 3. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
 4. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere
 5. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika
 6. Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika
 7. Kanada, Amerika
 8. Portekiz, İrlanda, Yunanistan, İspanya

Daha fazla bilgi için

Hilal Baltacı, Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü