Dünyanın önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık şirketlerinden Grant Thornton sosyal sorumluluk konusunda gerçekleştirdiği raporunu yayınladı

Dünyada gelişmişlik düzeyinin en büyük göstergelerinden birisi kuşkusuz sosyal sorumluluk bilinci ve bu çerçevede atılan adımlar. Devletin ve kurumların sosyal sorumluluk anlamında attığı adımlar ve geliştirdiği projeler toplum ve bireyler için çok büyük bir önem taşıyor. Bu projelerin, en gelişmiş ekonomilerde birçok örneği ve başarısı bulunurken, gelişmemiş ekonomilerde lafı bile edilmemesi hiç şaşırtıcı görünmüyor. Grant Thornton tarafından 39 ülkeden, 2.700 üst düzey yönetici ile yapılan bu araştırma, sosyal sorumluluk konusunda bazı gerçeklere ışık tutmayı hedefliyor.

Çevreyi korumaya yönelik geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri yok denecek kadar az.

Türkiye'den verilen cevaplar, çevreyi korumaya yönelik aktivitelerin, en az gerçekleştirilen ve en az kaynak ayrılan aktiviteler arasında yer aldığını gösteriyor. Karbon salınımının azaltılmasına yönelik önlemler, olumsuz çevresel ve sosyal etmenlerin azaltılması için ürün ve hizmet değişikliği, daha etkin atık yönetimi ve enerji tüketimin azaltılması gibi odağında çevresel kaygıların yer aldığı sosyal sorumluluk insiyatifleri Türkiye'de geçtiğimiz bir sene içinde en az gerçekleştirilenler olarak göze çarpıyor. Diğer taraftan, çalışan sağlığı ve emniyeti, esnek çalışma koşulları, staj imkanı, çalışan çeşitliliği ve eşitliğinin gözetilmesi gibi daha çok insana ve çalışana yönelik aktiviteler ise ilk sıralarda yer buluyor.

Dünya ortalamalarında ise en öncelikli konular arasında, Türkiye ile paralel bir şekilde, çalışan sağlığı ve emniyeti, staj imkanı, esnek çalışma koşulları ve çalışan çeşitliliği ve eşitliğinin gözetilmesi gibi aktiviteler en ön sıralarda kendine yer buluyor.

Geçtiğimiz bir sene içinde şirketiniz aşağıdaki aktivitelerden hangilerini gerçekleştirdi ?

 

Staj İmkanı

Esnek Çalışma Koşulları

Çalışan Sağlığı ve Emniyeti

Çalışan Çeşitliliği ve Eşitliği

Enerji Tüketiminin Azaltılması

Daha Etkin Atık Yönetimi

Toplumsal Aktivitelere Katılım

Yardım Derneklerine Bağış

Olumsuz Çevresel ve Sosyal Etmenlerin Azaltılması için Ürün ve Hizmet Değişikliği

Diğer İş Kollarının Gelişimine Yönelik Aktiviteler

'Etik Ticaret' Amblemli Ürün ve Servislerin Kullanımı

Karbon Salınımın Azaltılması

 

Türkiye

41

44

47

39

30

19

22

17

4

5

8

6

 

Global

64

64

73

64

60

58

55

64

38

31

28

19

 

Marka algısını güçlendirmek ve çalışan sadakati sağlamak öncelikli hedefler arasında

Şirketleri sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye iten etmenler neler ? Neden kaynak, zaman ve bütçe ayırarak projeler geliştiriyorlar. Bunun ardındaki en büyük etmenler olarak marka algısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak ile çalışan memnuniyeti ve sadakatini sağlamak en çok belirtilen sebepler arasında yer alıyor. Diğer taraftan bu projeler aracılığıyla maliyetlerini azalttıklarını ve bazı vergi yüklerinden muaf tutulduklarını belirtenlerin sayısı da dikkate değer düzeyde.

Türk katılımcıların yarısı sosyal sorumluluk aktivitelerini raporlamıyor

Türkiye'den verilen cevaplar, katılımcı şirketlerin yarısının sosyal sorumluluk aktivitelerini raporlamadığını gösteriyor. Katılımcıların %31'i finansal raporlama ile birlikte raporlandığını belirtirken, %11'i ayrı bir rapor oluşturduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının finansal raporlama ile birlikte raporlanması ve kamu ile paylaşılması gerektiğini düşünen yöneticilerin oranı Türkiye'de %74.

Sosyal sorumluluk aktivitelerinizi raporluyor musunuz ?

 

1.Hayır

2.Evet, Finansal Raporlama ile Birlikte

3.Evet, Ayrı Bir Rapor Şeklinde

4. Bilmiyorum

Evet'lerin toplamı (2+3)

Türkiye

49

31

11

9

42

Global

68

12

13

7

25

Çevre korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri 2008'den bu yana azaldı

Tüm ülkelerden verilen cevaplara bakıldığında, çevresel kaygılarla oluşturulan ve bu doğrultuda geliştirilen projelerin sayısında bir azalma göze çarpıyor. 2008'de %40 olan çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri, 2011'de gerçekleştirilen raporda %36'ya geriliyor. Rapor genelinde, sosyal sorumluluk açısından en aktif bölgeler olarak, Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa Ülkeleri ön plana çıkarken, Türkiye, büyümekte olan diğer ekonomilerle birlikte (Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi) sosyal sorumluluk projelerine yeterince önem verilmeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin sosyal sorumluluk misyonuna hizmet etmek üzere daha çok proje geliştirmesi gerektiğini belirten Grant Thornton Türkiye Vergi Ortaklarından Emin Taylan, rapor birkaç sene içinde tekrarlandığında, insan odaklı çalışmaların gelişerek artmakla beraber, çevre odaklı projelerin çok daha fazla olmasını umduğunu belirtti. Sosyal sorumluluk projelerinin artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili olarak en büyük gösterge olduğunu vurgulayarak, bu projelerin, rakipler arasında farklılaşmak isteyen lider şirketler için kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Her türlü soru, yorum ve görüşünüz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

GRANT THORNTON HAKKINDA : Grant Thornton Türkiye, 100'ün üzerinde ülkede, 30.000'i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International'in Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul'da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa'da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Konu ile ilgili dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

Hilal Baltacı
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Grant Thornton
T + 90 (0) 212 373 00 00
hilal.baltaci@gtturkey.com 
www.gtturkey.com