Sosyal medya kullanımında roller değişiyor, gelişmekte olan ülkeler, Avrupalı ve Amerikalı rakiplerine fark atıyor. Türkiye sosyal medya kullanımında dikkate değer derecede aktif ve gazete okuma alışkanlığında bir numara !

Grant Thornton tarafından gerçekleştirilen son araştırma, gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin, sosyal medya kullanımı konusunda öncü rol oynayan gelişmiş ülkeleri ikinci plana attığını ortaya koyuyor.

 

Türkiye en çok sosyal medya kullananlar arasında

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcı şirketlerin 43%’ü sosyal medyayı belli bir miktar kullanıyor, fakat bu oran, Latin Amerika’da %53 olurken, BRIC ülkelerinde %50’ye yükseliyor. Gelişmiş ekonomilerde oranlar, göreceli olarak daha düşük. Örneğin G7’de kullanan şirketlerin oranı %40 iken Avrupa’da %35. Türkiye’de ise, sosyal medyayı kullandığını belirten şirketlerin oranı katılımcıların %73’ü.


Önümüzdeki 12 ay boyunca, sosyal medyayı kullanım miktarlarının ne şekilde değişeceğini düşündükleri sorusuna verilen cevaplarda ise %60,7’lik bir grup artıracağını belirtirken, %31,50’si aynı miktarda kullanmaya devam edeceklerini belirtiyor.

 

 

 

Emre Halit, Grant Thornton Türkiye Bağımsız Denetim Ortağı, rapor sonuçlarının çarpıcı olduğunu belirtirken, Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2015 yılında 1.4 tn usd’lik bir hacme ulaşması beklenen e-ticaret imkanının, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtti [Cisco Systems].  “Sonuçlar dikkate değer, gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler, sosyal medyaya çok daha hızlı hakim oldular. Görünüşe göre, sosyal medyanın gerek marka bilinirlikleri, gerek potansiyel büyümeye erişim konusunda gücüne daha fazla inanır durumdalar’’ şeklinde görüşlerini ifade etti.

 

Türk yöneticilerin %100’ü düzenli gazete okuyor

Araştırmaya katılan yöneticilerin %100’ü haftada üç veya daha fazla kere gazete okuduğunu belirtirken, global sonuçlarda bu oran %78,6.

 

Düzenli gazete okur musunuz ? (haftada üç veya daha fazla kere)

 

1. Evet

2. Hayır

9. Yorum yok

Türkiye

100,00%

 

 

Global

78,60%

21,30%

0,10%

Temel haber kaynağı gazete ve masa üstü internet

Türk yöneticiler için temel haber kaynakları %21,20’lik oranlarla matbu gazete ve masaüstü internet iken, %17,30 ile TV, hemen ardından ise %15,40’lık oranlarla elektronik gazete ve mobil internet geliyor.  

 

Habere erişimde kullandığınız kaynaklar nelerdir ?

 

1. Gazete (matbu)

2. Gazete (elektronik)

3. Radyo

4. Internet (mobil)

5. Internet (masa üstü)

6. TV

7. Diğer

9. Yorum yok

Türkiye

21,20%

15,40%

5,80%

15,40%

21,20%

17,30%

1,90%

1,90%

Global

39,20%

11,40%

4,20%

8,90%

25,90%

8,80%

0,70%

0,90%

Türkiye’de başlıca kullanım amacı reklam ve ardından müşteriler ile iletişim

%73,10 ile sosyal medya kullandığını belirten Türk yöneticilerin büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı %38,50 ile reklam amaçlı olarak kullanıyor. %30,80’i müşteriler ile iletişim için kullanırken %23,10’u işe alım için kullandığını belirtiyor. Global sonuçlara bakıldığında ise, reklam %22,8 ile birincil amaç, ikinci sırada %22,3 ile müşteri ile iletişimve %18,5 ile işe alım geliyor. 

Tüm katılımcılar

Sosyal medyayı hangi amaçlar için en çok kullanıyorsunuz ?

 

Sosyal medya kullananlar

Reklam

İşe alım

Tedarikçiler ile iletişim

Müşteriler ile iletişim

Çalışanlar ile iletişim

Kullanmıyoruz

Yorum yok

Türkiye

73,10%

38,50%

23,10%

17,30%

30,80%

19,20%

26,90%

 

Global

43,30%

22,80%

18,50%

11,70%

22,30%

13,20%

56,70%

2,80%

"Internet kullanımının daha geride olduğu gelişmekte olan ülkelerin sahip oldukları nüfus yoğunluğundan dolayı büyük bir potansiyele sahip olduklarını belirten Emre Halit, örneğin Çin’de, 485 milyon internet kullanıcısı olduğunu, bunun da nüfusun sadece %36’sına denk geldiğini, Hindistan’da ise nüfusun %10’undan daha az bir kesiminin internete erişim imkanı olduğunu belirterek, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yüksek potansiyel sahibi bu ülkelerde kullanıcı sayısının artmasının, sosyal medyanın gücünü de artıracağını sözlerine ekledi. 

Emre Halit'in fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

  

Daha fazla bilgi için;

 

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

 

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Raporun hazırlanma süreci hakkında;

Rapor, 39 ülkeden 2.721 yönetici ile gerçekleştirilen görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler ülkeye ve olanaklara göre, telefon, e-mail, posta veya yüzyüze yapılan görüşmeler ile tamamlanmıştır. Birçok farklı sektörden katılımcılar araştırmada yer almıştır.

Grup/bölge

Katılımcı ülkeler

Asya Pasifik

Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

ASEAN; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği

Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam

BRIC              

Brazilya, Rusya, Hindistan, Çin

Avrupa Birliği        

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Irlanda, Italya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere

G7                

Kanada, Fransa, Almanya, Italya, Japonya, İngiltere, Amerika

Latin Amerika                

Arjantin, Brazilya, Şili, Meksika

Kuzey Amerika

Kanada, Amerika