Özel sermaye fonlarının (PE) gelecek stratejileri

Grant Thornton tarafından, dünyanın belli başlı özel sermaye fonlarının karar vericileri ile gerçekleşen araştırma sonuçlandı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, BRIC, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan 150 özel sermaye şirketi ile yapılan araştırma, bu şirketlerin yatırım ve çıkış aktiviteleri, portföy ve fon artırımı konularına yaklaşımını gözler önüne sererek tüm bulguları global bakış açısı ile kıyaslamalı olarak ele alıyor.

Sonuçların global ve bölgesel bazda analiz edilerek bölgesel farklılıklara da dikkat çeken raporun temel bulgusu, özel sermaye şirketlerinin büyümenin ardındaki temel itici güç olduğu yönünde. İşlem kaynakları, en aktif sektörler, rekabet koşulları, işlem başarısı ardındaki temel faktörler, yatırım yapılan şirketlere en çok değer katılan noktalar, çıkış aktivitelerinin seyrindeki 12 aylık beklentiler ve çıkış şekilleri hakkında kayda değer bilgiler veren raporun bölgelere göre katılımcı yüzdeleri şöyle :

En yoğun işlem kaynağı %46 ile aile şirketi/özel şirketler                                      
Araştırmanın global ölçekteki sonuçlarına gore, en çok işleme konu olan kaynak, %46 ile aile şirketleri/özel şirketler. Hemen ardından ise, %30 ile ikincil satın almalar geliyor. Kurumsal yatırımlar %17 olurken kamu %4 ile son sırada.

 

En hareketli sektör %52 ile tüketici ürünleri sektörü iken, ikinci sırada %34 ile hizmet sektörü yer alıyor.                                                                                      
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların en hareketli gördükleri sektör %52 ile tüketici ürünleri olurken, hemen ardından %34 ile hizmet sektörü geliyor. 3. ve 4. sırada ise endüstriyel piyasalar/üretim ve sağlık geliyor. Gayrimenkul & inşaat ve yazılım & bilgi teknolojileri %6’lık oranlarla son sırada.

  

 

Yatırımlarda artış beklediğini belirtenler tüm coğrafi gruplarda %50’nin üzerinde.             
Artış beklentisi en yüksek olan grup %72 ile BRIC ülkeleri ve ardından %67 ile Asya Pasifik ülkeleri geliyor. En düşük yüzde, %50 ile Batı Avrupa ülkelerinde. Rapor sonuçlarını yorumlayan Grant Thornton Türkiye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet, ‘bu durum bize, özel sermaye fonlarının gerçekten gelişmekte olan ülkelerde daha da kuvvetlendiği savının doğruluğunu teyit eder nitelikte. En düşük oranın %50 ile Batı Avrupa ülkelerinde olması ise, daha doymuş ekonomilerdeki temkinli yaklaşımın ve daralan çemberin bir ifadesi olarak yorumlanabilir’ 

  

Kazandıran işlemlerin en önemli özelliği, %54 ile kurumsal/girişimci iletişim ağı, %27 ile danışmanlık ilişkileri, %24 ile ise sektör uzmanlığı                                        
Kazandıran işlemlerin temel nitelikleri arasında, en önemli konulardan birisi dikkat çekiyor. İletişim ağı ve danışmanlık ilişkileri kazandıran işlemi tanımlayan en önemli faktörler olarak belirtiliyor.

 

Uygulamalı portföy girişimleri artacak, an etkin yapılanma alanları stratejik girdi, finansal planlama ve insan kaynakları alanlarında kendini gösterecek. 
Araştırmaya katılanların %22’si uygulamalı portföy girişimlerinin artacağını belirtirken, %6’sı azalma olacağını belirtmiş. En çok yapılanma olacak konular ise %46 ile stratejik girdi, %35 ile finansal planlama ve %30 ile insan kaynakları olarak belirtiliyor. Rapor sonuçlarını yorumlayan Grant Thornton Türkiye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet, ‘özel sermaye şirketlerinin en önemli özelliğinin, satın aldıkları şirketlerde başlattıkları stratejik yapılanma, finansal planlama ve insan kaynakları yatırımları olduğunu, bu yolla şirketin değerini 4 ila 6 yıl arasında büyük boyutlarda artırdıklarını belirtti’

                           

Katılımcıların %62’si çıkışların (exit) artacağını belirtirken, %26’sı aynı kalacağını, %11’i ise azalacağını belirtiyor. Başlıca çıkış yöntemi olarak ise %53 ile ticari satış (trade sale), %14 ile IPO ve %32 ile ikincil satışlar dikkati çekiyor.

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre, katılımcıların karşılaştığı temel zorlukların başında makro ekonomik koşullar ve yaşanan belirsizlik ortamı geliyor. Global krizden çıkıyor muyuz, yoksa ikinci dipten önceki son günlerimizi mi yaşıyoruz sorusunun cevabı çok belirsizken, rahat bir yatırım ortamı bulmak zor. Kanunlar ve artan rekabet koşulları özel sermaye fonlarının karşısındaki en belirgin zorluklar olarak göze çarpıyor.

 

Nazım Hikmet'in fotoğrafına ulaşmak için tıklayınız.

Bültene word dökümanı olarak ulaşmak için tıklayınız.

 

 Araştırma dahil olan ülkeler listesi :

Batı Avrupa

   

BRIC

 

 

Katılımcıların yüzdesi

 

 

Katılımcıların yüzdesi

Fransa

20%

 

Brezilya / Latam

25%

Almanya

15%

 

Çin / Hong Kong

25%

İtalya

9%

 

Hindistan

25%

İspanya

6%

 

Rusya

8%

İsveç

11%

 

Güney Afrika

17%

İngiltere

39%

 

 

100%

 

100%

     

Kuzey Amerika

   

Asya Pasifik

 

Katılımcıların yüzdesi

 

 

Katılımcıların yüzdesi

Kanada

33%

 

Avustralya

29%

Amerika

67%

 

Singapur

29%

 

100%

 

Vietnam

40%

Orta Doğu Kuzey Afrika

 

 

100%

 

Katılımcıların yüzdesi

     

Bahreyn

13%

     

Türkiye

40%

     

BAE

47%

     

 

100%

 

   

Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.

Daha fazla bilgi için;

 

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com