Küresel İyimserlik Araştırması

Küresel iyimserlik araştırmamızın yeni sonuçları, 2011 yılı üçüncü çeyreğinde küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir çöküş olduğunu gösteriyor. Göstergeler, küresel ölçekte gözlemlenen bu çöküşün altında yatan etmenler olarak, küresel ölçekte iş dünyasını içine alan ekonomik belirsizlik ve finansal istikrarsızlığa işaret ediyor.

Grant Thornton’un, 3. çeyrek sonu itibari ile gerçekleştirdiği araştırma, küresel iyimserlik göstergesinin adeta dibe vurarak, %31’den, %3’e düştüğünü gösteriyor. Aynı anda, içinde bulunulan ekonomik ortam, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri de etkisi altınma almış görünüyor. Çin ve Hindistan’da iyimserlik göstergesi 2. Çeyreğe göre 29’ar puan azalırken, Türkiye’deki düşüş 26 puanı işaret ediyor. Gelişmiş ülkelerde ise düşüş çok daha dramatik. Kuzey Amerika %43’ten %3’e düşerken, Avrupa Birliği, %34’ten sıfıra kadar geriliyor. Türkiye’de ise 2. çeyrek sonunda %57’yi gösteren tablo, 3. çeyrek sonunda %31’i işaret ediyor.  

Ed Nusbaum, Grant Thornton International Başkanı, göstergelerin, ekonomik krizin yaşandığı 2009’dan bu yana gözlemlenen en kötü rakamlara işaret ettiğini belirterek, olumsuz beklentinin ve kötümserliğin, büyüme beklentilerini de sekteye uğrattığını sözlerine ekliyor.

“Araştırmaya katılanlar, bizlere, gelecekte olabileceklere karşı kontrol imkanlarının artık bulunmadığını hissettiklerini ve bu algının da istikrar ve büyüme elde etmeye yönelik adımların bir işe yaramayacağını hissetmelerine sebep olduğunu anlatıyorlar. Sadece 3 ay önce, iyiye gidermiş gibi görünen küresel ekonomi, şimdilerde yerini tamamen belirsizliğe bırakmış durumda’’

Geçtiğimiz çeyrekte, istihdam ve karda büyüme ifade eden ekonomilerde bile rakamlar, küresel ölçekte istihdamda 11, gelirde 10 ve karlılıkta 9 puanlık düşüşlere işaret ediyor.   Türkiye’de ise, istihdam, gelir ve karlılığa ait beklenti rakamlarında düşüş oranları 29, 17 ve 5 yüzde puanı olarak gerçekleşiyor.

Diğer taraftan, küresel ölçekte büyümenin önündeki en büyük engel %32’lik oranla talep azlığı olarak ortaya çıkıyor. Türkiye’de ise büyümenin önündeki en büyük engeller sorusuna verilen cevaplarda üç temel başlık dikkat çekiyor %44 ile yetenekli işgücüne erişim zorluğu, %39 ile talep azlığı, %39 ile finansman maliyeti en çok başı çeken sebepler arasında.

Ed Nusbaum Grant Thornton International Başkanı: “ İki yıl once, gelişmekte olan piyasaların, krizin atlatılmasına destek olması öngörülürken, şimdi onlarda da belirgin bir özgüven daralması gözleniyor. Kendi yerel problemlerindeki artışlara, bihassa enflasyon oranlarındaki artışa paralel olarak, gelişmekte olan piyasalar için ciddi ihracat pazarı durumunda olan Avrupa’daki problemler akıllara şu soruyu getiriyor; bu durumda küresel iyileşmeye kim önderlik edecek ?

“Avrupa kaynaklı borç krizi, gelişmekte olan piyasalardaki güven sarsılmasının bir numaralı sebebi. Eğer iş dünyası ve tüketiciler, harcama konusunda endişeli davranmaya devam ederlerse, ekonomilerdeki iyileşme uzunca sure elde edilebilecek gibi görünmüyor” 

 

“Türkiye’de ise endişenin temel sebebi olarak doların fazla yükselmesi göze çarpıyor. Dolar yükseldikçe, zaten yüksek olan cari açığın daha fazla artması ve dolarla borçlananların borçlarını kontrol edemez duruma gelmeleri sonucu ortaya çıkıyor. Türk işadamları, dünyanın birçok bölgesine göre çok daha iyi seyreden bir ekonomide faaliyet göstermelerine rağmen oldukça temkinliler. Bunun en büyük kanıtı, iyimserlik göstergelerindeki 26 puanlık düşüş ve bir önceki çeyrek sonunda iyimserlikte 39 ülke arasında 14. sırada yer alırken, 3. çeyrek sonunda 20. sıraya düşmeleri"

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacı

Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 / 0530 979 66 55

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

 

Farklı ülkeye farklı yöntem

Grant Thornton’un 39 ülkede 2.697 şirket ile gerçekleştirdiği araştırma, çoğunlukla ortalama 15 dakika süren telefon görüşmeleri kanalıyla gerçekleşti. Kültürel bazı farklılıklardan dolayı uygulamada bazı ülkelerde farklı yöntemler kullanıldı. Japonya’da posta, Filipinler’de yüz yüze görüşmeler ve Çin’de ise yüz yüze ve telefonla görüşme yöntemleri bir arada kullanıldı. Araştırma Grant Thornton International araştırma şirketi Experian Business Strategies şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Üretim ve hizmet sektörü de var inşaat da

Araştırmanın hedef kitlesi CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, CFO’lar ve diğer kıdemli yöneticilerden oluştu. Araştırmaya katılan sektörler ağırlıklı olarak üretim, hizmet, perakende, inşaat ve diğerleri.

Araştırma dahil olan ülkeler listesi :

Türkiye, Tayland, Gürcistan, Rusya, Hong Kong, Filipinler, Çin, Bostvana, Yeni Zelanda, Polonya, Malezya, Yunanistan, Singapur, Tayvan, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, İsveç, Şili, Fransa, Finlandiya, Brezilya, Vietnam, İngiltere, Ermenistan, İspanya, İtalya, İrlanda, Belçika, Meksika, Arjantin, Hollanda, Amerika, İsviçre, Danimarka, Almanya, Hindistan, BAE, Japonya

 Editöre not:

Grant Thornton Türkiye, 100’ün üzerinde ülkede, 30.000’i aşkın personeli ile denetim, vergi ve özel danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton International’ın Türkiye ofisi olup, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte birçok müşteriye hizmet vermektedir. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Grant Thornton Türkiye, Ankara, İzmir ve Bursa’da bulunan ofislerinde faaliyet göstermektedir.