Grant Thornton’un araştırmasına göre Türk şirketlerdeki kadın yönetici ortalaması, G7 ülkeleri ortalamasının üzerinde.

Türk şirketlerdeki kadın yönetici oranı 2012’den 2016’ya 11 puanlık bir düşüş yaşamışken, 2016’dan 2018’e 7 puanlık artış gösterdi. Türkiye’de 2016’da %20 olan kadın yönetici oranı 2018’de %27 oldu.

07 Mart 2018

  • Bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık firması Grant Thornton tarafından 35 ülkeden 2.500’den fazla katılımcı ile yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de yönetimdeki kadın yüzdesi, 2016’da %20 iken, 2017’de %23 ve 2018’de %27 oldu.  
  • Türkiye, %27’lik kadın yönetici oranı ile 35 ülke arasında 22. sırada.
  • Türkiye, %27’lik kadın yönetici oranı ile, %25’lik Kanada, %23’lük Almanya, %22’lik İngiltere, %21’lik Amerika ve %19’luk Hollanda’dan daha iyi durumda.
  • Global ortalamada, yönetimdeki kadın oranı 2017 yılına kıyasla %1 oranında düşüş gösterdi. 2017’de %25 olan ortalama, 2018’de %24 oldu.
  • Global ortalamada, yönetiminde en az 1 kadın olan şirket oranı 2017’de %66’dan 2018’de %75’e yükseldi.
  • Global ortalamada, üst yönetiminde hiçbir kadın olmayan şirket oranı 2017’da %34 iken, 2018’de %25’e gerileyerek 9 puanlık bir düşüş gösterdi. 
  • Kadın yönetici oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla %47 ile Filipinler,

 %43 ile Endonezya, %42 ile Tayland ve %41 ile Rusya.

  • Araştırmaya katılan Japon şirketlerin %69’unda, Hollandalı ve Avusturyalı şirketlerin %44’ünde hiçbir kadın yönetici yok.
  • Önceki yıllarda olduğu gibi, G7 ülkeleri, kadın yönetici oranları açısından dünyanın birçok bölgesinden daha geri durumda. Global ortalama %24 iken, G7 ülkeleri %21’lik ortalama ile global ortalamanın altında. %21’lik G7 ortalaması, %27’lik Türkiye ortalamasının 6 puan altında.
  • Global ortalamada, kadın yöneticinin en yüksek olduğu sektör %33 ile turizm&seyahat sektörü.

 

07 Mart 2018/İstanbul – Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’un her yıl 08 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı araştırmanın 2018 tekrarı yayınlandı. 35 ülkeden 2.500 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre global ortalama, 2012’den 2018’ye %21’den %24’e 3 puanlık bir artış yaşarken, Türkiye ortalaması yine aynı dönem içinde, %31’den %27’ye 4 puanlık bir düşüş yaşıyor. Yine de Türkiye için sevindirici olan ise, 2016’dan 2018’e 7 puanlık artış olması.  

 

 

 

Son 7 yılın kadın yönetici oranları

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Doğu Avrupa Ülkeleri

36

38

35

35

37

34

 

BRIC Ülkeleri

29

29

26

24

32

28

26

Türkiye

27

23

20

26

25

30

31

Avrupa Birliği Ülkeleri

27

26

24

26

23

25

24

Asya Pasifik Ülkeleri

23

25

23

20

25

29

19

G7 Ülkeleri

21

22

22

21

21

21

18

Kuzey Amerika

21

23

23

21

22

21

18

Global

24

25

24

22

24

24

21

*Gruplara dahil olan ülkeler listesi en sonda verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Bölge ortalamaları olarak ele alındığında, geçen yılki araştırma sonuçlarında olduğu gibi, G7 ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkeleri en kötü performansı gösteren iki bölge olarak öne çıkıyor. G7 ülkeleri özelinde sonuçlara bakıldığında, bu ülkelerdeki kıdemli yönetici rollerinin sadece %21’i kadınlar tarafından temsil edilirken, G7 şirketlerinin %29’unda hiçbir kadın yönetici bulunmaması dikkat çekiyor. Diğer taraftan, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri, %36’lık oranlar ile en yüksek kadın yönetici oranlarına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmanın lider ülkesi Filipinlerde kadın yönetici oranı %47 iken (geçen yıla göre 7 puanlık artış), Filipinler’in ardından %43 ile Endonezya, %42 ile Tayland ve %41 ile Rusya geliyor.

 

Son iki yılın kadın yönetici yüzdeleri

 

Son iki yılın kadın yönetici yüzdeleri (Soldan devam)

#

 

2018

2017

 

#

 

2018

2017

1

Filipinler

47

40

 

20

Malezya

28

24

2

Endonezya

43

46

 

21

Avusturya

27

 

3

Tayland

42

31

 

22

Türkiye

27

23

4

Rusya

41

47

 

23

İspanya

27

27

5

Litvanya

36

37

 

24

Yunanistan

26

20

6

Estonya

36

40

 

25

Finlandiya

26

27

7

İtalya

34

27

 

26

Kanada

25

23

8

Meksika

34

24

 

27

Almanya

23

18

9

Polonya

34

40

 

28

Arjantin

23

15

10

Botsvana

33

31

 

29

İngiltere

22

19

11

Fransa

33

31

 

30

Amerika

21

23

12

Ermenistan

32

31

 

31

Hindistan

20

17

13

İrlanda

32

26

 

32

Hollanda

19

20

14

Çin

31

31

 

33

Yeni Zelanda

18

20

15

Nijerya

30

29

 

34

Avustralya

15

23

16

Singapur

30

30

 

35

Japonya

5

7

17

Brezilya

29

19

 

 

 

 

 

18

İsveç

29

28

 

 

 

 

 

19

Güney Afrika Cumhuriyeti

29

28

 

 

Global Ortalama

24

25

 

‘Çeşitlilik’ konusuna bakış

Grant Thornton’un araştırmasının bu yıl özel olarak incelediği konulardan birisi iş yerinde ‘çeşitlilik’. İşletmeler, hedefledikleri pazarlara etkili bir şekilde entegre olabilecekleri karar mekanizmasına ve bu mekanizmayı sağlıklı bir şekilde sürdürecek çeşitte bakış açısına sahipler mi? Araştırmaya katılan şirketlerin %40’ı, etnik, yaş ve cinsiyet çeşitliliğinin şirketlerinin başarısı için kilit önemi olduğu görüşünde ama sadece %14’ü, kıdemli yönetici kadrolarında çeşitliliği arttırmak için özel plan yapmış durumda. Global ortalamaya bakıldığında, katılımcıların %51’i işletmelerinin gelecek başarısı için yaş çeşitliliği konusunun önemli olduğunu düşünüyor ama toplam katılımcıların sadece %16’sı, yaş çeşitliliğini arttırmak konusunda özel bir plan yapmış durumda. Benzer şekilde, cinsiyet çeşitliliğinin önemli olduğunu düşünenlerin oranı %38 iken, bu konuda gerçek bir iş planı yapmış olanların oranı sadece %14.

Yöntem

Bu araştırma, Grant Thornton tarafından 35 ülkeden 2.500’ün üzerinde temsilci ile, ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri aracılığıyla olmak üzere anket yöntemi ile yaptırılmıştır. Katılımcılar CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, yönetici direktörler veya diğer kıdemli yöneticilerden oluşmaktadır. Türkiye’den 100 şirket araştırmada yer almıştır. Katılımcılar farklı ölçek ve sektörlerden şirket temsilcileridir.

 

Ülke Gruplarının açıklamaları

Doğu Avrupa Ülkeleri

Ermenistan, Polonya, Rusya, Türkiye

BRIC Ülkeleri

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Avrupa Birliği Ülkeleri

Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere, Amerika, Finlandiya, Estonya, Litvanya

Asya Pasifik Ülkeleri

Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland

G7 Ülkeleri

Amerika, İngiltere, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Kanada

Kuzey Amerika

Amerika, Kanada

Araştırma kapsamında farklı gruplar da olmakla birlikte bu özete dahil edilmemiştir.

 

Daha fazla bilgi için:

Hilal Baltacı – Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü

hilal.baltaci@tr.gt.com

0212 373 00 00 – 122