Türk şirketlerdeki kadın yönetici oranı son beş yıldır düşerken, 2016’dan 2017’ye 3 puanlık artış gösterdi. 2016’da %20 olan kadın yönetici oranı 2017’de %23 oldu.

  • Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton tarafından 36 ülkeden 5.526 katılımcı ile yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de yönetimdeki kadın yüzdesi, 2012 yılında %31 iken, 2017’de %23’e geriledi. Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin %21’inde hiçbir kadın yönetici yer almıyor.
  • Türkiye, %23’lük kadın yönetici oranı ile 36 ülke arasında 25. sırada
  • Global ortalamada, yönetimdeki kadın oranı 2016 yılına kıyasla %1 oranında artış gösterirken, araştırmanın ilk kez yapıldığı 13 yıl öncesine göre toplamda sadece %6’lık bir artış var.
  • Global ortalamada, üst yönetiminde kadın olmayan şirket oranı 2016’da %33 iken, 2017’de %34 olarak 1 puanlık artış gösterdi. 
  • Kadın yönetici oranlarının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla %47 ile Rusya, %46 ile Endonezya, %40 ile Estonya, %40 ile Polonya ve %40 ile Filipinler.
  • Kadın yönetici oranlarının en düşük olduğu ülkeler sırasıyla %7 ile Japonya, %15 ile Arjantin, %17 ile Hindistan, %18 ile Almanya, %19 ile Brezilya ve %19 ile İngiltere.
  • Önceki yıllarda olduğu gibi, G7 ülkeleri, kadın yönetici oranları açısından dünyanın birçok bölgesinden daha geri durumda. Global ortalama %25 iken, G7 ülkeleri %22’lik ortalama ile global ortalamanın altında
  • Global ortalamada, kadın yöneticinin en yüksek olduğu sektörler %37 ile turizm&seyahat sektörü ve %33 ile hizmet sektörü

07 Mart 2017/İstanbul – Bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firması Grant Thornton’ın her yıl 08 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hazırladığı araştırmanın 2017 tekrarı yayınlandı. 36 ülkeden 5.526 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmaya göre global ortalama, 2012’den 2017’ye %21’den %25’e 4 puanlık bir artış yaşarken, Türkiye ortalaması yine aynı dönem içinde, %31’den %23’ye 8 puanlık bir düşüş yaşıyor.

Bölge ortalamaları olarak ele alındığında, geçen yılki araştırma sonuçlarında olduğu gibi, G7 ülkeleri en kötü performansı gösteren bölge olarak öne çıkıyor. G7 ülkeleri özelinde sonuçlara bakıldığında, bu ülkelerdeki kıdemli yönetici rollerinin sadece %22’si kadınlar tarafından temsil edilirken, G7 şirketlerinin %39’unda hiçbir kadın yönetici bulunmaması dikkat çekiyor. G7 ülkeleri arasında, en kötü performansı sergileyenler, %7’lik kadın yönetici oranı ile Japonya ve %18’lik kadın yönetici oranı ile Almanya. Diğer taraftan, Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri, %38’erlik oranlar ile en yüksek kadın yönetici oranlarına sahip bölgeler olarak öne çıkıyor. Araştırmanın lider ülkesi Rusya’da kadın yönetici oranı %47 iken (geçen yıla göre 2 puanlık artış), Rusya’nın ardından %46 ile Endonezya ve her biri %40’arlık oranlar ile Estonya, Polonya ve Filipinler geliyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hilal Baltacı, ‘İlk defa bu yıl, global ortalamada her 4 yöneticiden 1’inin kadın olduğu bir seviyeye gelindiğine’ dikkat çekti. ‘Şirketlerdeki cinsiyet dengesi ile şirketin finansal performansı arasındaki doğru orantıya rağmen, global kadın yönetici seviyesindeki artış, şaşılacak derecede yavaş’

MINT ülkelerindeki marjinal artış

Grant Thornton’un araştırmasının sonuçlarına göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu MINT ülkeleri (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) en dikkat çekici artışı yakalayan grup. Bu gruptaki kadın yönetici oranı 2016’da 24% iken 2017’de %28’e yükseliyor fakat bu grup içindeki en düşük ortalamaya sahip ülke %23 ile Türkiye. Diğer MINT ülkelerinin ortalamaları ise şöyle: Endonezya %46, Nijerya %29 ve Meksika %24. Yine bu grup içinde yönetimde kadın olmayan şirketlerin oranı %36’dan %27’ye geriledi.

Grant Thornton araştırmasının Türkiye bulguları

Grant Thornton’un araştırmasının Türkiye sonuçları son bir yılda 3 puanlık bir artış gösterse de son 6 yıllık seyirde maalesef düşüşe işaret ediyor. 2012’de %31 olarak gerçekleşen oran 2017’de %23’e kadar geriliyor. Türkiye’de son 6 yıl içinde 8 puanlık bir düşüş söz konusu. Yine de Türkiye, her dört yöneticiden birinin kadın olduğu %25’lik global ortalamaya çok yaklaşmış durumda ve %23’lük ortalaması ile Türkiye, Amerika, Hollanda, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakıyor. 

Global ortalamada şaşırtan durumlar

Global sonuçlara bakıldığında, Kanada gibi bazı ülkelerde şaşırtıcı istatistikler söz konusu. Kanada’daki kadın yönetici oranı, 2016’da %26 iken, 2017’de %23’e düşüyor ve Kanada’da yönetimde kadın olmayan işletmelerin oranı son bir yıl içinde %27’den %29’a yükseliyor. Benzer şekilde, İngiltere’deki kadın yöneticilerin oranı 2016’dan 2017’ye %21’den %19’a gerilerken, yönetimde kadın olmayan işletmelerin oranı son bir yıl içinde %36’dan %41’ yükseliyor. Baltacı ‘Araştırma sonuçlarının en açık göstergesi şu ki, ülkenin gelişmişlik düzeyi arttıkça, kadınlar için uygulanan pozitif ayrımcılık örnekleri ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, kadınlar iş hayatında daha az yer alıyor.’

Yöntem

Bu araştırma, Grant Thornton tarafından 36 ülkeden 5.526 temsilci ile, ağırlıklı olarak telefon görüşmeleri aracılığıyla olmak üzere anket yöntemi ile yaptırılmıştır. Katılımcılar CEO’lar, yönetim kurulu başkanları, yönetici direktörler veya diğer kıdemli yöneticilerden oluşmaktadır. Türkiye’den 100 şirket araştırmada yer almıştır. Katılımcılar farklı ölçek ve sektörlerden şirket temsilcileridir.

Daha fazla bilgi için:

Hilal Baltacı – Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü

hilal.baltaci@gtturkey.com

0212 373 00 00 – 122