< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İade Uygulamasına İlişkin Süreler Yeniden Belirlenmiştir

03 Oca 2022

Sirkülerde, "5047 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37 nci maddesinde imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; • Asgari 50 milyon TL’lik sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, • 50 milyon TL’ye kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilmesine ilişkin düzenlemenin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’ler için de uygulanmasına karar verilmiştir.

2022 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

03 Oca 2022

Sirkülerde, 2022 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına ilişkin, “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Stopaj Oranı Yeniden Belirlenmiştir

03 Oca 2022

Sirkülerde, Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Stopaj Oranının % 0 (yüzde sıfır) olarak uygulanmasına ilişkin, "5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7346 Sayılı Kanun Yayımlandı

31 Ara 2021

Sirkülerde, "7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu kanun kapsamında; • Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması, • Gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Ar-Ge merkezleri dışında geçirilebilecek çalışma süresi oranının %75'e çıkarılması, • Proje bazlı yatırımlarda yatırım yeri tahsisi desteğinin bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde uygulanabilmesi ve • Diğer bazı kanunların çeşitli maddelerinde, Düzenlemeler yapılmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7349 Sayılı Kanun Yayımlandı

31 Ara 2021

Sirkülerde, Asgari ücrette vergi istisnası uygulanması ve istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesine dair düzenlemelerin yer aldığı, "7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir

28 Ara 2021

Sirkülerde, Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranının % 0 olarak belirlenmesine ilişkin, "4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılan Stopaj Kesinti Oranları Geçici Bir Süreliğine İndirilmiştir

28 Ara 2021

Sirkülerde, Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılan Stopaj Kesintilerine İlişkin Oranının 31.12.2022 tarihine kadar % 0 (sıfır) olarak uygulanmasına ilişkin, "4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.