< 1 2 3

Değerli Konut Vergisi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

18 Oca 2021

Sirkülerde, Değerli konut vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ‘Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL Olarak Belirlenmiştir

07 Oca 2021

Sirkülerde, Kıdem Tazminatı Tavanının 7.638,96 TL Olarak Belirlenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Genelgesi hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır

07 Oca 2021

Sirkülerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun; defter tutma yükümlülüğü, pay senedi bastırılması, hamiline yazılı pay senetlerinin devri hükümlerinde 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yapılan değişikliklere ilişkin, "7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" nun 28 ila 34 üncü maddeleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir

Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar 522 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Belirlenmiştir

04 Oca 2021

Sirkülerde, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlara ilişkin, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no 522)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ ile 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bilanço esasına göre defter tutma hadleri, fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı gibi bazı had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.

313 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

04 Oca 2021

Sirkülerde, Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında 2021 yılı için geçerli olacak maktu had ve tutarlara ilişkin, "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri no 313)" hakkında açılamalara yer verilmiştir.

87 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince Harçlar Kanunu’nda Yer alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlenmiştir

04 Oca 2021

Sirkülerde, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespitine ilişkin , "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri no 87)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

86 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2021 Yılında Uygulanacak Harçlar, Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır

04 Oca 2021

Sirkülerde, 2021 yılında uygulanacak harç miktarlarına ilişkin, "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri no 86)" hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.