< 1 2 3 4 5 6 7

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10 Haz 2021

Sirkülerde, Kamu vb. borçlarının yapılandırılması, Matrah artırımı, İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, Taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı, "7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 36) Yayımlanmıştır

03 Haz 2021

Sirkülerde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 36) hakkında açıklamalara yer verilmiştir

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

03 Haz 2021

Sirkülerde, Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Uygulama Süresinin 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına ilişkin, "4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Düşürülen Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

03 Haz 2021

Sirkülerde, Bazı hizmetlere ilişkin KDV oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar indirimli olarak uygulanmasına ilişkin düzenlemenin uygulanması süresinin 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair, "4062 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci maddesi Kapsamındaki Bazı Tevkifat Oranlarının İndirimli Olarak Uygulanmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulanma Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

02 Haz 2021

Sirkülerde, Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci maddesi kapsamındaki bazı tevkifat oranlarının indirimli olarak uygulanmasına ilişkin düzenlemenin uygulanma süresinin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin, “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4027)” hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Finansman Gider Kısıtlaması ve tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmesine İlişkin düzenlemeleri içeren 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

28 May 2021

Sirkülerde, Finansman Gider Kısıtlaması ve tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmesine İlişkin düzenlemeleri içeren; " Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sunulmuştur

25 May 2021

Sirkülerde, Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen ve 21 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulmuş olan, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” hakkında açıklamalara yer verilmiştir