banner image
Basılı Bültenler

01.07.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

Maliye Bakanlığının 06/07/2020 tarih ve 27998389-010-06-02-368870 sayılı Genelgesiyle 01/07/2020 – 31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Dönem

01.07.2020 - 31.12.2020

Aylık Katsayısı

0,154461

Taban Aylık Katsayısı

2,417699

Yan Ödeme Katsayısı

0,048985

Buna göre, 2020 Yılı’nın ikinci yarısında uygulanacak azami kıdem tazminatı tutarı 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönem

Tutar

01.07.2020 – 31.12.2020 7.117,17  TL

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi [ 915 kb ]

 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala