banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri

Muhtasar, Damga Vergisi, KDV, Geçici Vergi, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.03.2019 tarihli ve VUK-115/2019-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır. Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Beyanname Türü  Beyanname Verilme Zamanı Ödeme Zamanı
Muhtasar    
Damga Vergisi  Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Katma Değer Vergisi  Takip eden ayın 26’sı Takip eden ayın 26’sı
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)   Şubat Ayının son günü Şubat Ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi  Mart Ayının son günü Mart Ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan Ayının son günü Nisan Ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem  17 Ağustos 17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem   17 Kasım 17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem   17 Şubat 17 Şubat

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dâhilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Söz Konusu Gelir İdaresi Başkanlığının Sirkülerine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Vuk 115/2019- 5 Nolu Sirküler [ 343 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala