< 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Süreler 6 ay Uzatılmıştır

31 Ara 2019

30 Aralık 2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Varlık Barışı uygulamasına ilişkin süreler 6 ay uzatılmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete ’de Yayınlanmıştır.

30 Ara 2019

Duyuruda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL olarak tespit edilmiştir.

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’ne Kayıt Süresi Uzatılmıştır

30 Ara 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin (VERBİS)’ne kayıt süreleri yeniden belirlenmiştir.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlendi

27 Ara 2019

23 Aralık 2019 tarihli 30987 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

Reeskont işlemlerinde ve Avans işlemlerinde yıllık uygulanacak faiz oranı

27 Ara 2019

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği.

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına yeniden değerleme oranı

27 Ara 2019

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranını hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

27 Ara 2019

7201 sayılı "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.