banner image
Basılı Bültenler

01.01.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığının 03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelgesiyle 01/01/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154 ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar pdf'de belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala