< 1 2 3 4 5 6 7

2017 Yılı İçin Belirlenen Değerleri Kağıt Bedellerine İlişkin 52 Sıra No'lu Tebliğ Yayınlanmıştır.

26 Ara 2016

2017 Yılı İçin Belirlenen Değerleri Kağıt Bedellerine İlişkin 52 Sıra No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğuna İlişkin 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

22 Ara 2016

Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğuna İlişkin 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 475) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Ara 2016

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

28 Kas 2016

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan KDV Oranları ile Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Belirlenmesine Dair 474 Nolu VUK Genel Tebliğ

18 Kas 2016

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Belirlenmesine Dair 474 Nolu VUK Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10 Kas 2016

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2016 Ekim, Kasım, Aralık Ayları Net Ücreti, Net Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Asgari Geçim İndirimi

02 Kas 2016

2016 Ekim, Kasım, Aralık Ayları Net Ücreti, Net Asgari Ücretin Altına Düşenlerde Asgari Geçim İndirimi Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeleri İçeren Gelir Genel Tebliğ (Seri No: 294) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17 Eki 2016

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı

17 Eki 2016

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi

07 Eki 2016

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.