< 1 2

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir

31 Ara 2014

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatılmıştır

31 Ara 2014

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Son Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

20 Ara 2014

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

2014 Yılında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı

17 Kas 2014

2014 Yılında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 10,11 Olarak Açıklandı.

2014 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlenmiştir

06 Kas 2014

2014 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlenmiştir

1 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Eki 2014

1 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik

16 Eki 2014

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

440 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

28 Eyl 2014

440 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranı

28 Eyl 2014

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranı Ve Faydalı Ömürlerine İlişkin 333 Sıra No’lu VUK Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır (Sıra No:439).

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

26 Eyl 2014

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/3 No.lu Tebliğ Yayınlanmıştır.