hero banner
Doç.Dr.Tuğrul Dirimtekin
Bursa Buttim
Partner, Vergi Hizmetleri

Doç.Dr.Tuğrul Dirimtekin

Hakkında

E.İ.T.İ.A’da lisans, Bursa İ.T.İ.A.’da lisans üstü eğitimlerini tamamlamıştır. 1976 yılında Doktor, 1978 yılında Doçent ünvanlarına hak kazanmıştır. Lisans üstü çalışmaları sürecinde Londra’da Pitman School Of English adlı kurumda mesleki terminoloji üzerine dil eğitimi almıştır. 1981 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F.’ndeki öğretim üyeliği görevinden ayrılarak 1992 yılı Ocak ayına kadar çok uluslu şirketlerde mali işlerden sorumlu üst düzey yöneticilik yapmıştır. Bu yıllarda öğretim görevlisi olarak muhasebe, denetim ve vergi konularında muhtelif fakültelerde ders vermiştir.1992 yılında YMM ünvanını alarak 1992’den 2000 yılına kadar Bursa YMM Odası Başkan’lığı yapmış olup Grant Thornton Türkiye’nin Bursa ofisinde YMM olarak serbest meslek faaliyetini sürdürmektedir.

Devamýný oku
Doç.Dr.Tuğrul Dirimtekin
Partner, Vergi Hizmetleri
Doç.Dr.Tuğrul Dirimtekin
Kişilerimizle tanışın