Stratejik Yönetim, Strateji Geliştirme ve Stratejik Planlama

İyi tanımlanmış bir stratejik plan olmadan işletme yönetimi yapmak, harita ya da gidilecek hedef belli olmadan yolculuğa çıkmaya benzer. Grant Thornton Türkiye danışmanları, işletmenizin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasında size yardımcı olacaklardır. Mevcut anahtar gerçekleri ele alarak, müşterilerimizin geleneksel stratejileri ile zaman planlarını, mevcut durumdan ideal duruma dönüştürmeleri yolunda birlikte çalışıyoruz.

Mevcut stratejiler çerçevesinde, iş liderleri günlük operasyonlarını ancak yürütebilmekte, yürütülen iş planlarının ilerlemesi ya da geçerlilikleri konusunda her zaman müdahale edemeyebilmektedirler. İşletmelerin büyümesine yönelik en iyi stratejiler hayata geçirilmiş olsa dahi sanayiler, pazarlar ve ekonomiler değişmektedir. Küreselleşme, yenilikçilik ve sosyal medya teknolojileri, sürekli gelişen iş çevrelerinin sonuçları olarak ortaya çıkıyor.

Grant Thornton Türkiye, yıllara sair deneyime sahip danışmanlarıyla, işletmelerin ihtiyaçlarını değerlendirerek, engellerin tanımlanması ve özgün ayrışma stratejileriyle işletmelerin sanayi liderleri haline dönüşmelerini sağlar.

TURQUALITY® VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

azizm.hatipagaoglu@tr.gt.com

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu