article banner
RAPOR VE ARAŞTIMALAR

COVID-19 Salgınının Finansal Raporlama Etkileri

COVID-19 Salgınının Finansal Raporlama Etkileri

Bağımsız Denetim Hizmetleri Partnerlarımızdan Jale Akkaş’ın kaleme aldığı bu rapor, COVID-19 salgınının finansal raporlama etkilerini açıklamaktadır. Mücbir sebep, finansal tablolarda yapılması gereken açıklamalar, kilit muhasebe konuları,  finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü, şerefiye, beklenen zarar karşılığı hesaplaması, çalışanlara sağlanan faydalar ve işveren yükümlülüklerinde yaşanacak değişiklikler, hasılat döngüsü ve sözleşme düzenlemelerindeki değişiklikler, stokların değerlemesi, riskten korunma muhasebesi, borç geri ödemeleri ve kredi sözleşmelerinde değişikliklere bağlı sınıflandırmalar, finansal araçların risklerine ilişkin açıklamalar, hisse bazlı ödemeler, devlet yardımları ve teşvikleri, şarta bağlı varlıklar: iş kesintilerine ilişkin sigorta poliçesi talepleri, yeniden yapılandırma planları, gerçeğe uygun değer ölçümleri, kiralamalar, vergi ile ilgili hususlar, ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabilirliği, şarta bağlı yükümlülükler, bilanço tarihinden sonraki olaylar, işletmenin sürekliliği ve likidite riski yönetimine ilişkin açıklamalar bu raporda.

PARTNER, DENETİM HİZMETLERİ
Jale Akkaş İletişim
BROŞÜR

COVID-19 Salgınının Finansal Raporlama Etkileri

Rapora Ulaşmak İçin